slide

Bahá’í-uskon airut Báb (1819–1850)

Minä olen, Minä olen, Minä olen Luvattu! Minä olen se, jonka nimeen te olette tuhat vuotta rukoilleet…

1800-luvun puolivälissä, yhtenä maailmanhistorian myrskyisimpänä aikana, nuori kauppias nimeltään Siyyid ‘Alí-Muhammad  ilmoitti sanomasta, joka muuttaisi ihmisten ajattelun suunnan. Siyyid ‘Alí-Muhammad omaksui nimen Báb, joka tarkoittaa arabiaksi porttia.

Báb ravisteli  näivettyneitä yhteiskunnallisia normeja ja tottumuksia, jotka olivat vallalla 1800-luvulla – varsinkin Bábin kotimaassa, silloisessa Persiassa. Hän arvosteli aikansa uskonoppineiden tietämättömyyttä ja rappeutuneisuutta ja omisti elämänsä ihmisten asennemuutoksen mahdollistamiseksi.

Bábilla oli mullistavia ajatuksia naisten aseman tärkeydestä yhteiskunnassa, myötätunnosta, köyhien auttamisesta ja ilon tuottamisesta ympärillä oleville. Báb opetti totuuden omaehtoisesta etsimisestä ja tiedon hankkimisen tärkeydestä. Yksi tärkeimmistä Bábin uskonnon, bábilaisuuden, opetuksista oli jatkuvan kehittymisen ajatus, mikä innoitti monia hänen seuraajiaan sankarillisiin tekoihin.

Bábin mukaan ihmiskunta oli uuden aikakauden kynnyksellä. Hänen vain kuusi vuotta kestäneen lähetystehtävänsä tarkoitus oli toimia porttina menneiden jumalallisten ilmoitusten ja uuden ykseyden aikakauden välillä. Báb koki tehtäväkseen ihmisten herättelyn useissa maailmanuskonnoissa ja perimätiedoissa ennustetun kaikkien aikojen Luvatun tulemiselle. Tuo Jumalan Ilmaisija, joka toisi rauhan, ykseyden ja oikeudenmukaisuuden sanoman, on bahá’í-uskon perustaja Bahá’u’lláh. 

Bábin opetukset viehättivät ihmisiä kaikista eri yhteiskuntaluokista. Hänen sanomansa toivosta ja voimaantumisesta saivat vallalla olevan muslimipapiston kokemaan asemansa uhatuksi. Báb julistettiin harhaopin levittäjäksi ja hänen uskontonsa päätettiin tuhota.

Báb karkotettiin kaupungista ja vankilasta toiseen. Hänen seuraajiaan vainottiin väkivaltaisesti ja noin 20 000 heistä tapettiin virallisten käskyjen mukaisesti. Myös Bahá’u’lláh, joka oli yksi Bábin tunnetuimpia ja arvostetuimpia kannattajia, karkotettiin shaahin käskystä kotimaastaan Persiasta.  

Karkotusten aikana Bábin vaikutusvalta kasvoi entisestään, ja useista hänen vangitsijoistaan tuli hänen puoleensavetävän luonteensa viehättämänä  bábilaisia. Lopulta vaikutusvaltaiset uskonnolliset johtajat vaativat hallitusta langettamaan Bábille kuolemantuomion.

Vuonna 1850 Báb lopulta teloitettiin 750 sotilaan ampumana Tabrízin kaupungissa. Ennen kuolemaansa Báb kehotti ihmisiä kääntymään ”Hänen, jonka Jumala on ilmaiseva” puoleen. Vuonna 1863 Bahá’u’lláh ilmoittikin olevansa Jumalan Ilmaisija ja tuo kaikkien aikojen Luvattu, mitä  Báb oli ennakoinut.

Bábin kultakupolinen hautapyhäkkö terasseineen sijaitsee Israelin pohjoisosissa sijaitsevassa Haifan kaupungissa. Se ja Bahá’u’lláhin hautapyhäkkö Akkon kaupungissa kuuluvat Unescon maailmanperintöluetteloon.   

Bábin kirjoitukset ovat olennainen osa bahá’í-uskoa myös tänä päivänä. Sekä Bábin että Bahá'u'lláhin opetukset on tarkoitettu käytännön elämään sovellettaviksi. Niiden keskiössä on edistää henkistä ja aineellista hyvinvointia sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla.
 
Onko muuta vaikeuksien poistajaa kuin Jumala? Sano: Ylistetty olkoon Jumala! Hän on Jumala! Kaikki ovat Hänen palvelijoitansa ja kaikki taipuvat Hänen tahtoonsa.
Báb

Oi Herra! Sinulta etsin turvapaikkaa ja kaikkia Sinun merkkejäsi kohti viritän sydämeni. Oi Herra! Olenpa matkalla tai kotona, askareissani tai työssäni, asetan koko luottamukseni Sinuun. Suo minulle sitten riittäväinen apusi, jotta olisin riippumaton kaikista asioista, oi Sinä, joka olet voittamaton armossasi! Lahjoita minulle osani, oi Herra, niin kuin Sinä mielit, ja saata minut tyytymään kaikkeen, minkä Sinä olet minulle säätänyt. Sinun on ehdoton valta määrätä.
Báb

Valikoima lähdemateriaalia Bábin elämään ja tehtävään liittyen englanniksi: https://www.bahai.org/the-bab/articles-resources/. Bábin kirjoituksia englanniksi: https://www.bahai.org/the-bab/quotations.