slide

”Kunnia ei kuulu sille, joka rakastaa omaa maatansa, vaan paremminkin sille, joka rakastaa koko maailmaa. Maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset.”

Bahá'u'lláh

Lisätietoja: bahai.fi/valahdyksia


Kautta historian Jumala on lähettänyt ihmiskunnalle henkisiä opettajia, joita kutsutaan Jumalan Ilmaisijoiksi. Heidän opetuksensa ovat kehittäneet yhteiskuntiamme eri aikakausina. Muutamia näistä Sanansaattajista ovat olleet Abraham, Krishna, Zoroaster, Mooses, Buddha, Jeesus Kristus ja Muhammed.

Bahá’u’lláh, näistä Sanansaattajista viimeisin, ilmaisi kaikkien uskontojen tulevan samasta Lähteestä. Kaikki maailmanuskonnot sisältävät saman ydinsanoman. Ne ovat peräkkäisiä vaiheita Jumalan yhden yhtenäisen uskonnon jatkumossa.

Bahá’ít uskovat, että ihmiskunnan suurin tarve on löytää yhteinen näkemys yhteiskuntamme tulevaisuudelle sekä elämän tarkoitukselle. Tämä yhteinen näkemys sopusointuisesta tulevaisuudesta avautuu Bahá’u’lláhin kirjoituksissa: ”Ihminen on kuin kaivos täynnä verrattoman arvokkaita jalokiviä. Vain kasvatus voi saada sen paljastamaan aarteensa ja auttaa ihmiskuntaa niistä hyötymään.”

Bahá'í-uskon juuret ovat 1800-luvun puolivälin Persiassa, ja nykyisin sen kannattajia on yli 200 maassa. Bahá’í-usko on kristinuskon jälkeen maantieteellisesti maailman levinnein uskonto. Suomeen se rantautui 1930-luvulla.

Nykyään Suomessa asuu noin 800 bahá’íta yli 70 paikkakunnalla Helsingistä Inariin ja Vaasasta Joensuuhun. Suomalaisia bahá’íta on kasvanut jo neljän sukupolven ajan.

Bahá’í-yhteisön toiminta niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa on kaikille avointa. Ruohonjuuritasolla ihmiskunnan ykseyden ajatusta toteutetaan muun muassa naapuruston lastentunneilla, varhaisnuorten ryhmissä, opintopiireissä ja hartaushetkissä.

Bahá’í-usko kieltää käännyttämisen ja teologisen väittelyn ja opettaa neuvottelun kulttuuria, jossa yhteinen näkemys löytyy erilaisten näkökulmien tultua esiin. ”Jos te tunnette jonkin totuuden, jos te omistatte jalokiven, jota toisille ei ole suotu, jakakaa se heidän kanssaan ystävällisin ja hyväntahtoisin sanoin.”