Suomen bahá'í-yhteisön kansalliset nettisivut.

Hartaustilaisuudet Lastentunnit
Opintopiirit Varhaisnuorten toiminta Miten meistä tuli bahá'íta?

Bahá'í-tron i korthet

Att vara bahá'í betyder att man försöker tjäna mänskligheten och att man arbetar för fred. Bahá'í-tron lär att världsfred inte bara är möjligt utan faktiskt oundvikligt. Mänskligheten står på tröskeln till mognad och var och en har ansvar för att känna igen den andliga vägledningen som kan leda mänskligheten till enhet.

Enligt Bahá'u'lláh, grundaren av bahá'í-tron, är uppgiften av en ny religion att bjuda lösningar på tidens problem och befrämja den ständigt framskridande civilisationen. Till bahá'íernas livsvärden hör jämlikheten mellan kvinnor och män, avskaffandet av fördomar och stödandet av
självständigt tänkande, samförstånd mellan vetenskap och religion, respekt för naturen samt att hitta gemensamma lösningar genom konstruktiv konsultering.

Under 150 år har bahá'í-tron vuxit till den näst mest spridda religionen i världen. Samfundet har över 6 miljoner medlemmar från 2100 olika etniska grupper och nationaliteter. Bahá'í-tron presenterar en unik modell om enhet och utmanar människor att studera och främja visionen av trons grundare Bahá'ú'lláh "jorden är blott ett land och mänskligheten dess medborgare".

Ytterligare information

info (a) bahai.fi

Svensk Bahá'í-samfundet: www.bahai.se