slide

Bahá'í­t Suomessa

Bahá’íta on ollut Suomessa jo lähes 80 vuotta. Bahá’í-usko juurtui Suomeen 1930-luvun lopulla, mutta ensimmäiset lehtimaininnat löytyvät jo kauan ennen sitä. Sanomalehti Åbo Underrättelser kirjoitti bahá’íden vainoista Persiassa jo vuonna 1852, vain muutamia vuosia bahá’í-uskon synnyn jälkeen. Bahá’í-uskosta kirjoitettiin suomalaislehdistössä laajemmin 1800-luvun lopulla ja myöhemmin vuosina 1912−13 Hufvudstadsbladetissa aiheena olivat ‘Abdu’l-Bahán vierailut Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Ensimmäinen Suomessa vieraillut bahá’í oli amerikkalainen toimittaja Martha Root, joka kertoi vuonna 1927 bahá’í-uskosta yleisötilaisuuksissa sekä virkamies- ja toimittajatapaamisissa. Hän tapasi myös presidentti Relanderin ja lahjoitti bahá’í-kirjallisuutta kirjastoihin. Seuraavalla vuosikymmenellä Suomeen saapui amerikansuomalainen Josephine Kruka. Kesällä 1938 Kruka tapasi pastori Väinö Rissasen, joka liittyi ensimmäisenä suomalaisena bahá’íksi. 1950-luvulla perustettiin ensimmäiset paikalliset neuvostot ja Suomen bahá’i-keskus Helsingin Käpylässä taloon, jossa se toimii edelleen. Kansallinen henkinen neuvosto valittiin ensimmäisen kerran vuonna 1962. Bahá’í-yhteisö rekisteröitiin virallisesti vuonna 1963. Yhteisö sai oikeuden vihkimiseen ja hautaamiseen ja myöhemmin bahá’í-uskonnon opettamiseen kouluissa. 1970-luvulla bahá’í-usko levisi laajasti eri puolille Suomea kymmenille paikkakunnille. Vuonna 1996 Inariin avattiin maailman pohjoisin bahá’í-keskus, joka palvelee erityisesti Pohjoiskalotin aluetta.

1960-luvulta lähtien Suomen bahá’í-yhteisö on osallistunut aktiivisesti maailmanrauhan, ihmisten tasavertaisuuden ja uskontojen vuoropuhelun teemoja käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhteisön järjestämien satojen paikallisten ja kansallisten tapahtumien joukossa ovat olleet muun muassa Finlandia-talon kansainvälinen rauhankonferenssi vuonna 1976, Kansainvälisen rauhan vuoden juhlatapahtuma vuonna 1986, Uusi maailmanjärjestys -seminaari Finlandia-talolla vuonna 1992, Kansainvälisen perheen vuoden kasvatusseminaari Naantalissa vuonna 1993, Pohjoismainen naisten foorumi vuonna 1994 Turussa ja Ihmisarvo – globaali vastuu -tapahtuma Helsingissä vuonna 2000. Muita keskustelutapahtumia ovat olleet lukuisat yliopistoseminaarit suurimmissa kaupungeissa sekä kesä- ja talvikoulut jo 50 vuoden ajan.

Bahá’í-yhteisö on tehnyt yhteistyötä myös suomalaisten järjestöjen, kuten Suomen YK-liiton, Unicefin, SPR:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. 1990- ja 2000-luvuilla bahá’í-yhteisö koulutti yläkoulujen tukioppilaita käyttämään draamaa ja neuvottelua konfliktinratkaisussa.