slide

Bahá'í­-kirjallisuus

Bahá'í­-kirjallisuuden tärkeimmät teokset on julkaistu suomeksi ja ostettavissa osoitteesta bahaikirjakauppa.fi.

Bahá'u'lláh 1817–1892 -lausunto esittelee lyhyesti Bahá'u'lláhin tehtävän ja opetukset Hänen elämänsä ja kirjoitustensa kautta. Lue sähköisesti tai osta verkkokaupasta.

Bahá'í­-uskossa ei ole yhtä pyhää kirjaa, vaan pyhiin kirjoituksiin lukeutuvat Bahá'u'lláhin ja Bábin ilmaisemat kirjat ja muistiot. Tekstit eivät ole perimätietoa vaan Báb ja Bahá'u'lláh kirjoittivat tai sanelivat itse arabiaksi ja persiaksi ja vahvistivat alkuperäistekstinsä sineteillään. Bahá'u'lláhin teoksia ja bahá'í­-kirjallisuutta on käännetty yli 800 kielelle.

  • Kaikkein pyhin kirja (Kitáb-i-Aqdas) on teos, jossa Bahá'u'lláh esittää uskonnon lait ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka tarvitaan koko ihmiskunnan ykseyden ylläpitämiseksi. Osta verkkokaupasta.
  • Varmuuden kirja (Kitáb-i-Iqán) on teos, jossa Bahá'u'lláh selittää maailman uskontojen jatkumon ja perustavanlaatuisen ykseyden sekä selventää Uuden testamentin ja Koraanin jakeita, joita uskonnolliset johtajat ja uskontojen harjoittajat ovat väärinymmärtäneet. Lue sähköisesti tai osta verkkokaupasta.
  • Kätketyt sanat on teos, joka aforismien muodossa kiteyttää ihmissielun luonteen ja elämän tarkoituksen perimmäisiä kysymyksiä sekä kertaa maailmanuskonnoissa toistuvat eettiset opetukset. Lue sähköisesti tai osta verkkokaupasta.
  • Muita Bahá'u'lláhin suomennettuja teoksia ovat kokoomateokset Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista (lue sähköisesti tai osta verkkokaupasta) ja Bahá'u'lláhin muistiot (osta verkkokaupasta).

Bahá'u'lláhin teosten lisäksi hänen poikansa ‘Abdu'l-Bahán kirjoitukset ja puheet ovat bahá'í­lle olennainen ohjauksen lähde. Bahá'u'lláh totesi testamentissaan ‘Abdu'l-Bahán ymmärryksen hänen opetuksistaan olevan niin perinpohjainen, että hänen tulkintansa ohjaavat yhtä lailla bahá'í­ta. ‘Abdu'l-Bahán teoksista on julkaistu suomeksi:

  • Puheita Pariisissa on teos, johon on koottu ‘Abdu'l-Bahán 1911 Pariisissa pitämät puheet bahá'í­-uskon keskeisimmistä opetuksista ja maailmanrauhaa rakentavan ihmisyyden periaatteista. Lue sähköisesti tai osta verkkokaupasta.
  • Vastauksia joihinkin kysymyksiin on teos, jossa ‘Abdu'l-Bahá selittää monia kiinnostavia uskontojen teologisia kysymyksiä sekä ihmisen todellista luonnetta.
  • Jumalallisen suunnitelman muistiot osoittaa ”suuntaviivat uskon järjestelmälliselle viemiselle kaikkialle maailmaan”. Osta verkkokaupasta.

Näiden teosten lisäksi on saatavilla Bahá'u'lláhin, Bábin ja ‘Abdu'l-Bahán ilmaisemia rukouksia kirjassa Bahá'í­-rukouksia (lue sähköisesti tai osta verkkokaupasta), sekä lukuisia muita kokoomateoksia.