Suomen bahá'í-yhteisön kansalliset nettisivut.

Hartaustilaisuudet Lastentunnit
Opintopiirit Varhaisnuorten toiminta Miten meistä tuli bahá'íta?

Kort om bahá'í-troen

Å være en bahá'í betyr å tjene menneskeheten og arbeide for fred. Bahá'í-troen forteller at verdensfred ikke bare er mulig, men uunngåelig. Menneskeheten står på terskelen til modenhetsalderen, og ethvert menneske har i oppgave å gjenkjenne den åndelige rettledning som en forening av menneskeheten kan oppnås gjennom.

I følge Bahá'u'lláh, grunnleggeren av bahá'í-troen, er hensikten med enhver ny religion å gi løsninger på tidsalderens problemer og å bringe videre en evig fremadskridende sivilisasjon. Noen av verdiene i et bahá'í-liv omfatter likestilling mellom menn og kvinner, frihet fra fordommer og fri søken etter sannheten, harmoni mellom vitenskap og religion, respekt for naturen, og å finne løsning på vanlige problemer gjennom konstruktiv rådslagning.

I løpet av drøyt 150 år har bahá'í-troen vokst til å bli den nest mest utbredte religion i verden. Bahá'í-samfunnet består av mer enn 6 millioner mennesker fra 2100 etniske grupper og nasjonaliteter. Bahá'í-troen gir en unik modell for å oppnå enhet og utfordrer alle til å undersøke og fremme den fremtidsvisjon som dens grunnlegger Bahá'u'lláh gir uttrykk for: "Jorden er bare ett land, og menneskeheten dets innbyggere."

Mer informasjon:

info (a) bahai.fi

Norsk Bahá'í-samfunnet: www.bahai.no