slide

”Te olette yhden puun hedelmiä ja yhden oksan lehtiä. Eläkäätte keskenänne äärimmäisessä rakkaudessa ja sopusoinnussa, ystävyydessä ja toveruudessa.”

Bahá'u'lláh
slide

Varhaisnuoret

Bahá'í­t tarjoavat eri puolilla Suomea kaikille avoimia varhaisnuorten ryhmiä. Varhaisnuorten toiminta lisää nuorten ilmaisutaitoja ja vahvistaa niitä moraalisia rakenteita, jotka palvelevat heitä koko elämän läpi.

Ikävuosien 12–15 murroskautta kuvataan yleisesti ongelmien, myrskyisän tunne-elämän, piittaamattomuuden ja itsekeskeisyyden ajanjaksona. Bahá'í­-näkemys varhaisnuorista on päinvastainen. Nuorilla on erityinen taipumus epäitsekkyyteen ja terävään oikeustajuun. Heissä korostuu into oppia maailmasta ja halu tehdä siitä parempi. Bahá'í­-kirjoitukset kannustavat nuoruuteen kuuluvan innokkuuden ja energian kanavoimista koko ihmiskunnan henkisen ja aineellisen sivistyksen edistämiseksi. Varhaisnuorten henkisen voimauttamisen ohjelma tukee nuoria heidän omien vahvuuksiensa löytämisessä ja valjastamisessa koko ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen.

Varhaisnuorten henkisen voimauttamisen ohjelmassa nuoret opiskelevat ja keskustelevat moraalisista valinnoista omassa arjessaan. Nuorten sanavarasto karttuu ja kokemus keskusteluista kasvaa. Heidän on helpompi hahmottaa ympäröivää maailmaa, havaita yhteiskunnassa toimivia rakentavia ja tuhoavia malleja ja tunnistaa niiden vaikutukset omiin ajatuksiinsa ja toimintaansa. Nuorten kyky ottaa vastuuta omista valinnoistaan kasvaa. Yhdessäolo toisen arvostelemisesta vapaassa ilmapiirissä kehittää rohkeutta olla oma itsensä.

Nuoret myös suunnittelevat ja toteuttavat ryhmän valmentajien kanssa erilaisia palveluprojekteja naapurustonsa hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tällaiset projektit tuovat iloa kaikille ja lisäävät luottamuksen tunnetta yhteisössä.

Lisätietoa varhaisnuorten toiminnasta osoitteesta: sihteeristo(at)bahai.fi

Edellinen
Seuraava