slide

Uskontojen välisen vuoropuhelun kehittäminen Suomessa

Suomessa ekumenialla on pitkät perinteet tiettyjen kirkkokuntien välillä. Sillanrakennustyötä tarvitaan kuitenkin yli uskonto- ja vakaumusrajojen. Bahá’í- näkökulmasta olennaista on tiedostaa ne arvot ja pyrkimykset, jotka yhdistävät ihmisiä vakaumuksesta riippumatta.

Vuonna 1999 järjestettiin Turussa uskonto- ja elämänkatsomusmessut, josta alkoi säännöllinen yhteistyö eri uskontokuntien yhteistyöverkostossa. Kesällä 2001 bahá’ít olivat perustamassa Turun uskontojen foorumia. Samanlaista toimintaa on ollut myös eri puolilla Suomea ja erityisesti Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Lahdessa. Bahá’ít ovat olleet myös aktiivisesti järjestämässä YK:n

uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikon toimintaa, joka käynnistyi Suomessa vuonna 2011.