slide

Palaute | feedback

  • Henkilötiedot / Personal Information
  • Kokemus / Experiences
  • Toiveet / Aspirations
  • Vahvistus / Confirmation
Please wait...

Bahá’í-kesäkoulujen perimmäinen tarkoitus niin idässä luin lännessäkin on tarjota uskoville mahdollisuus tutustua kunnolla siihen, mikä
hallinnossa on olennaista, ei vain opiskelemalla vaan koko sydämestään ja aktiivisesti osallistumalla eri bahá’í-toimintoihin, ja näin auttaa
heitä tulemaan asian tehokkaiksi ja kyvykkäiksi edistäjiksi. (Suojelijan puolesta yksityiselle uskovalle kirjoitetusta kirjeestä
25.9.1933: Centers of Bahá’í Learning, s. 8, Yleismaailmallisen Oikeusneuvoston kokoelma, Wilmette, 1980 laitos)

"The basic purpose of all Bahá’í Summer Schools, whether in East or West, is to give the believers the opportunity to fully acquaint themselves, not only by mere study but through whole-hearted and active collaboration in various Bahá’í activities, with the essentials of the Administration and in this way enable them to become efficient and able promoters of the Cause…."

(From a letter written on behalf of the Guardian to an individual believer, September 25, 1933: Centers of Bahá’í Learning, p. 8, a compilation of the Universal House of Justice, Wilmette, 1980 ed.)

Millä tavalla sinun kesäkoulukokemuksesi palveli tätä edellä mainittua tarkoitusta? (Ei olenkaan, 10 hyvin) / In what way did your summer school experience serve this purpose mentioned above? (1 Not at all, 10 completely)

Millä tavalla sinun kesäkoulukokemuksesi voisi paremmin palvella tätä tarkoitusta? / In what way(s) could your summer school experience better serve this purpose?

Kuinka todennäköisesti suosittelet kesäkoulua ystävillesi tai tuttavillesi? (1 ei olenkaan, 10 varmasti) / How likely is it that you will recommend the summer school to friends? (1 Not at all, 10 certainly)

4. Majoitus Alkiolla / 4. Accommodation at Alkio

5. Ruokailut Alkiolla / 5. Meals at Alkio

Mitä mieltä olet aterioista? / What did you think of the meals offered by the restaurant in Alkio?

a. Aamiainen / a. Breakfast

b. Lounas / b. Lunch

c. Päivällinen / c. Dinner

d. Iltapala / d. Evening snack

6. Mitä mieltä olet kesäkoulun ohjelmasta? / 6. What do you think about the program of the summer school?

a. Aamuluennot / a. Morning lectures

b. Työpajat / b. Workshops

c. Lastentunnit / c. Children’s classes

d. Varhaisnuorten toiminta / d. Junior youth program

e. Iltaohjelma / e. Evening program

7. Mitä mieltä olet tapahtumapaikasta? / 7. What did you think of the venue?

a. Majoitus / a. Accomodation

a. Yleiset tilat / a. General facilities

c. Palvelut / c. Services

Please wait...

Mitä asioita sinä toivoisit tulevalta kesäkoululta ja minkä asioiden eteen sinä olisit erityisesti valmis toimimaan tulevan kesäkoulun kannalta? / What would you wish from the upcoming summer school and what would you be particularly ready to contribute towards regarding the upcoming summer school?

Please wait...

Mikäli pääsen, olisin valmis sitoutumaan seuraaviin palvelutehtäviin tulevassa kesäkoulussa: / Granted I am able to attend the next Summer School, I would be ready to commit to the following service tasks:

Already verified you are human.
Please wait...