slide

”Osoittakaa herpaantumatonta kiinnostusta oman aikanne ongelmiin keskittyen neuvottelemaan sen pakottavista tarpeista ja vaatimuksista.”

Bahá'u'lláh

Opintopiirit

Opintopiirit auttavat osallistujia kehittämään henkistä ymmärrystään elämästä ja oppimaan käytännön taitoja, joita yhteisörakentamisessa tarvitaan. Opintopiirien jokaisessa kurssissa on oma teema ja käytännön taitojen harjoitukset. Aiheisiin kuuluvat muun muassa ihmisen henkinen luonne, lasten ja nuorten kasvatus sekä yhteisöllisyys. Osallistujat päättävät yhdessä sopivan etenemisaikataulun ja palvelumuodot. Opintopiireihin osallistuvat kokevat usein saavansa toiminnasta uutta suuntaa elämälleen havaitessaan omat mahdollisuutensa edistää ihmiskunnan kehitystä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan opintopiireihin vakaumukseen katsomatta.

Opintopiirien ensimmäiset seitsemän kirjaa käsittelevät seuraavia teemoja ja niihin liittyviä palvelun taitoja:

  • Kirja 1, Pohdintoja hengen elämästä: oppia lukemaan bahá’í-kirjoituksia, ylläpitämään henkisyyttä arjessa ja järjestämään hartaudellinen hetki.
  • Kirja 2, Nouse palvelemaan: kehittää kykyä keskustella bahá’í-uskosta ystävien kanssa ja järjestää yhteisiä opiskeluhetkiä eri teemoista.
  • Kirja 3, Lastentuntien opettaminen: perehtyä lasten kasvatuksen perusperiaatteisiin ja oppia pitämään yksinkertaisia lastentunteja.
  • Kirja 4, Jumalan kaksoisilmaisijat: kehittää näkemystä ihmiskunnan historian nykyisestä muutosvaiheesta sekä Bábin ja Bahá'u'lláhin tuoman uuden uskonnon merkityksestä siinä, oppia keskustelemaan näistä aiheista.
  • Kirja 5, Varhaisnuorten kykyjen vapauttaminen: auttaa tiedostamaan nuorten potentiaali ja antaa valmiudet toimia varhaisnuorten ryhmien valmentajana.
  • Kirja 6, Asian opettaminen: ymmärtää mitä on uskonnon opettaminen ja harjoitella sitä niiden kanssa, jotka ovat siitä kiinnostuneita.
  • Kirja 7, Yhdessä palvelun polkua kulkien: ymmärtää, mitä on palvelun polulla eteneminen ja saada valmiudet muodostaa itse opintopiiri.

Löytääksesi lähimmän opintopiirin, ota yhteyttä: instituutti(at)bahai.fi.