slide

”Pitäkää ihmistä kaivoksena, joka on täynnään verrattoman arvokkaita jalokiviä.”

Bahá’u’lláh

Lapset

Bahá’í-yhteisö järjestää kaikille avoimia naapuruston lastentunteja, jotka tukevat lasten henkistä kehitystä, vuorovaikutustaitoja ja sellaisten ominaisuuksien kasvua kuten luotettavuus, rehellisyys, ystävällisyys ja oikeudenmukaisuus. ‘Abdu’l-Bahá kirjoitti: ”Jokainen lapsi sisältää mahdollisuuden olla maailman valo – ja samalla sen pimeys. Tämän vuoksi kasvatuskysymystä tulee pitää ensisijaisen tärkeänä.”

Bahá’í-näkemyksen mukaan lasten keskeisin kasvuympäristö on perhe, mutta luonteen ominaisuuksien ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle yhteisöllinen kokemus on tärkeä. Bahá’í-näkemys kasvatuksesta kiteytyy Bahá’u’lláhin kirjoituksissa seuraavasti: ”Pitäkää ihmistä kaivoksena, joka on täynnään verrattoman arvokkaita jalokiviä. Vain kasvatus voi saada sen paljastamaan aarteensa ja auttaa ihmiskuntaa niistä hyötymään.”

Kasvatuksen tarkoitus on synnyttää lapsessa kyky nähdä maapallo kaikkien ihmisten yhteisenä kotimaana ja herättää kiinnostus omien kykyjen kehittämiselle sen hyväksi. Ihminen on onnellinen löytäessään yleviä päämääriä, joita hän voi tukea yksilöllisillä kyvyillään. Viikoittaisilla lastentunneilla tutustutaan ihmisen moniin hyviin luonteenominaisuuksiin keskustellen, tarinoiden ja laulujen avulla sekä käyttäen eri taidemuotoja.

Lisätietoa lastentunneista osoitteesta: sihteeristo(at)bahai.fi