slide

”Kunnia ei kuulu sille, joka rakastaa omaa maatansa, vaan paremminkin sille, joka rakastaa koko maailmaa.”

Bahá’u’lláh
slide

Kansainvälinen yhteisö

Paikallisten bahá’í-yhteisöjen periaatteet lasten, varhaisnuorten, nuorten ja aikuisten toiminnassa ovat kaikkialla samat, mutta toiminnan toteutus ottaa huomioon paikalliset tarpeet sekä kulttuurin. Olosuhteet niissä yli 200 maassa, joissa bahá’íta asuu, ovat hyvin erilaiset, mutta kaikkia niitä yhdistää pyrkimys uuden yhteisörakentamisen kulttuurin luomiseen. Monissa maissa toiminnan vaikuttavuuden ja mittakaavan kasvettua yhteistyötä tehdään myös viranomaisten kanssa.

Bahá’í-näkökulmasta katsottuna Yhdistyneet kansakunnat edustaa merkittävää askelta kohti ihmiskunnan yhdistymistä, vaikka se nykyisessä muodossaan onkin riittämätön maailmanjärjestyksen malli. Bahá’í-edustus oli mukana YK:n perustamiskokouksessa San Franciscossa vuonna 1945, ja vuodesta 1948 lähtien bahá’í-yhteisöllä on ollut virallinen asema maailmanlaajuisena kansalaisjärjestönä (englanniksi Bahá’í International Community, BIC) toimiessaan neuvottelevassa asemassa tai yhteistyösuhteessa sen eri elimissä (mm. ECOSOC, UNICEF, WHO, UNEP). Bahá’í-yhteisö on YK:ssa toimiessaan voinut edistää kansainvälistä ihmisoi- keustyötä, terveyteen liittyviä projekteja, naisten aseman kohentamista, lukutaidon kehittämistä, rikollisuuden ehkäisyä ja rasismin kitkemistä.