slide

”Kun ihminen kääntää kasvonsa Jumalan puoleen, hän näkee auringonpaistetta kaikkialla. Kaikki ihmiset ovat hänen veljiään.”

‘Abdu'l-Bahá

Hartaudellisuus elämänasenteena

Bahá’í-kirjoituksissa todetaan: ”Kun ihminen kääntää kasvonsa Jumalan puoleen, hän näkee auringonpaistetta kaikkialla. Kaikki ihmiset ovat hänen veljiään.”

Rukous on olennainen osa elämää sekä yksilölle että yhteisölle. Rukous antaa mahdollisuuden nähdä selkeämmin, mikä elämässä on mielekästä ja tärkeää. Bahá'í-opetukset kehottavat kääntymään päivittäin Jumalan puoleen rukouksen ja mietiskelyn hengessä, pyytäen opastusta ja ohjausta.

Kaikissa maailmanuskonnoissa rukouksella on ollut tärkeä rooli, ja bahá’í-usko opettaa, että kaikkien uskontojen henkinen ydin on sama. Bahá’í-hartaustilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niissä bahá’ít ystäviensä kanssa lausuvat rukouksia ja lukevat pyhiä tekstejä niin bahá’í-kirjoituksista kuin muistakin maailmanuskonnoista.

Hartaustilaisuudet on tarkoitettu edistämään yksilön ja yhteisön henkistä kehitystä ja tukemaan yhteistä palvelun henkeä. Hartaustilaisuuksista on tullut luonteva osa naapurustojen toimintaa ja ne tukevat päivittäisiä keskusteluja ihmisyyden henkisestä puolesta.

Lisätietoa hartaustilaisuuksista osoitteesta: sihteeristo(at)bahai.fi

Seuraava