slide

Jumalan uskonto on rakkautta ja ykseyttä varten; älkää tehkö siitä kaunan ja riidan aihetta.

Bahá'u'lláh

Uskonnon tehtävä

Bahá’u’lláh opetti, että kaikki suuret maailmanuskonnot ovat saman Jumalan ohjausta ihmisille. Jokainen näistä uskonnoista on rakentanut opetuksensa samojen henkisten lainalaisuuksien varaan. Jokainen niistä on korostanut kultaista sääntöä, rauhan rakentamista ja lähimmäisen rakkautta. Jumalan aiempia ilmaisijoita ovat olleet esimerkiksi Abraham, Krishna, Mooses, Zarathustra, Buddha, Jeesus ja Muhammed. Miksi sitten uskontoja on niin monta ja miksi monet uskonnolliset ryhmittymät lietsovat vihamielisyyttä?

Usein perimätieto, kiihkomieliset tulkinnat ja vallan tavoittelu rapauttavat uskontojen puhtauden, ja uskonnoista tulee kiistojen aihe. Uusi uskonto tulee aina silloin, kun ihmiskunta on unohtanut uskonnon merkityksen. Bahá’u’lláh opetti, että uskonnot muodostavat kronologisen jatkumon. Kukin uskonto on vuorollaan kasvattanut ihmiskuntaa yhden vaiheen kohti henkistä kypsyyttä.

Bahá’í-opetusten mukaan ihmiskunta ei voi kehittyä ja ratkaista suuria ongelmiaan ilman todellista uskontoa. Uskonto on ilmiö, joka yltää ihmisen motivaation alkujuuriin; uskonto on herättänyt kokonaisissa kansoissa kykyä rakastaa, antaa anteeksi, olla luova, osoittaa suurta rohkeutta, voittaa ennakkoluulot sekä uhrata yhteisen hyvän puolesta. Jokainen uskonto on syntyessään luonut hyvää, mutta kiihkomielisten tulkintojen ja uskonnollisten johtajien vallanhimon turmelemina ne ovat menettäneet kykynsä valaista maailmaa.

Ihmiskunta tarvitsee aika ajoin uuden uskonnon myös siksi, että se tuo uudet yhteiskunnalliset opetukset, jotka ovat ajan tarpeisiin välttämättömät. Bahá’u’lláh käyttää kirjoituksissaan seuraavaa vertauskuvaa: ”Kaikkitietävän lääkärin sormi on ihmiskunnan valtimolla. Hän toteaa sairauden ja määrää erehtymättömässä viisaudessaan parannuksen. Joka aikakaudella on oma pulmansa ja jokaisella sielulla erityinen pyrkimyksensä. Maailman tämän päivän kärsimyksissään tarvitsema parannus ei mitenkään voi olla sama, jota jokin myöhäisempi aikakausi saattaa tarvita. Osoittakaa herpaantumatonta kiinnostusta oman aikanne ongelmiin keskittyen neuvottelemaan sen pakottavista tarpeista ja vaatimuksista.”

Tämän ajan suurin kysymys on, kuinka saada aikaan uusi maailmanlaajuinen sivistys ja järjestys, joka tuo rauhan maailman kansojen keskuuteen. Bahá’í-uskon opetukset vastaavat tähän tarpeeseen.