slide
slide

Ihmiskunnan tehtävä

Bahá’í-uskon keskeisin opetus on ihmiskunnan ykseyden käsite. Bahá'í-uskon perustaja Bahá’u’lláh (1817−1892) opetti, että ihmiskunta on nyt tullut kauan odotettuun täysi-ikäistymisen vaiheeseen, jolloin sen kansojen tehtävä on omaksua rauhanomaisen yhteiselon malli. Jokaisen ihmisen elämän tarkoitus on hyödyntää ominaisuuksiaan uuden maailman rakentamiseen, Bahá’u’lláhin sanoin: ”Kaikki ihmiset on luotu viemään eteenpäin alati edistyvää sivistystä”. Bahá’í-usko opettaa esimerkiksi ennakkoluulottomuutta kaikkia kansoja kohtaan, tasa-arvon toteuttamista sukupuolten välillä, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta taloudessa ja hallinnossa sekä henkisten hyveiden havaitsemista itsessä ja muissa. Bahá’í-uskon opetukset tukevat uuden globaalin sivistyksen muodostumista, jossa toteutuu ”ykseys moninaisuudessa”. Bahá’u’lláhin sanoin: ”Maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset.”