Valon vuosisata

Vain osa tekstistä on suomennettu. Lue koko teos englanniksi.

--------------------- 

Bahá’í-maailmankeskus
2001

Tarkistettu painos

ESIPUHE

Kahdennenkymmenennen vuosisadan päättyminen antaa bahá’ílle ainutlaatuisen näköalapaikan. Menneiden sadan vuoden aikana maailmamme koki paljon syvällekäyvempiä muutoksia kuin mitkään sen aikaisemmassa historiassa, muutoksia, joita nykyinen sukupolvi yleensä ottaen tuskin lainkaan ymmärtää. Nämä samat sata vuotta todistivat bahá’í-asian ilmaantumista tuntemattomuudesta osoittaen maapallon mitassa sitä yhdistävää voimaa, jonka sen jumalallinen alkuperä on sille suonut. Vuosisadan lähestyessä loppuaan näiden kahden historiallisen kehityskulun läheneminen tuli yhä ilmeisemmäksi.

Valvonnassamme laadittu Valon vuosisata käy uudelleen läpi nämä kaksi prosessia ja niiden välisen suhteen bahá’í-opetusten taustaa vasten. Me suosittelemme sitä ystäville syvällisesti opiskeltavaksi luottaen siihen, että sen avaamat näkymät osoittautuvat sekä henkisesti rikastuttaviksi että käytännölliseksi avuksi, kun kerrotaan muille Bahá’u’lláhin tuoman ilmoituksen haasteellisista seuraamuksista

YLEISMAAILMALLINEN OIKEUSNEUVOSTO

Náw-Rúzina 158 ba.