Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

98: Oi uskonnon johtajat! Älkää punnitko…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

98: Oi uskonnon johtajat! Älkää punnitko…

Oi uskonnon johtajat! Älkää punnitko Jumalan kirjaa niiden mittapuiden ja tieteitten mukaan, jotka ovat vallitsevina keskuudessanne, sillä kirja itse on ihmisten keskuuteen pantu virheetön vaaka. Tällä täydellisimmällä vaa'alla pitää punnittaman kaikki, mitä maailman kansat ja sukukunnat omistavat, ja sen punnusten mitta pitäisi sen omaa mittayksikköä käyttäen tarkistettaman, jospa sen vain tietäisitte.

Laupeuteni silmä itkee katkerasti teidän tähtenne, koska te ette ole tunteneet Häntä, jota olette kutsuneet päivin ja öin, aamuin ja illoin. Vaeltakaa, oi ihmiset, lumivalkein kasvoin ja säteilevin sydämin kohti siunattua, karmosiininpunaista paikkaa, josta Sadratu’l-Muntahá julistaa: ”Totisesti, ei ole muuta jumalaa kuin Minä, kaikkivaltainen suojelija, itseoleva.”

Oi te uskonnon johtajat! Ken teistä voi kilpailla kanssani näkemyksen ja sisäisen tiedon määrässä? Missä on se, joka rohkenee väittää itseään Minun vertaisekseni ilmaisuvoimassa ja viisaudessa. Ei, Herrani, kaikkein armahtavaisimman kautta! Kaikki on maan päältä katoava; mutta nämä ovat Herranne, kaikkivaltiaan, rakastetun, kasvot!

sivu 218Me olemme säätänyt, oi ihmiset, että kaiken oppineisuuden korkein ja perimmäisin päämäärä on tuntea Hänet, joka on kaiken tiedon kohde. Katsokaa, kuinka te kuitenkin olette antaneet oppineisuuden verhon lailla erottaa itsenne Hänestä, joka on tämän valon päivänkoitto, jonka kautta kaikki kätketty on paljastettu. Jos te vain löytäisitte lähteen, josta tämän ilmaisun loistavuus kumpuaa, te hylkäisitte maailman kansat ja kaiken, minkä ne omistavat, ja vetäytyisitte tämän kirkkauden siunatuimman istuimen luo.

Sano: Tämä totisesti on taivas, jossa äitikirjaa säilytetään, voisittepa sen vain käsittää. Hän itse on saanut kallion huudahtamaan ja palavan pensaan ylentämään äänensä Pyhän maan ylle kohoavalla vuorella ja julistamaan: ”Valtakunta on Jumalan, kaikkien korkeimman Herran, kaikkivaltiaan, rakastavan!”

Me emme ole käynyt kouluja emmekä lukenut tutkielmianne. Kuunnelkaa tämän oppimattoman sanoja, joilla Hän teitä Jumalan, ikiolevan luo kutsuu. Tämä on teille parempi kaikkia maan kalleuksia, jos vain voisitte sen käsittää.