Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

97: Ajattele niitä epäilyjä, joita tämän…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

97: Ajattele niitä epäilyjä, joita tämän…

Ajattele niitä epäilyjä, joita tämän maan asukasten sydämiin ovat kylväneet ne, jotka ovat Jumalan rinnalle muita jumalia asettaneet. ”Onko mitenkään mahdollista”, he kysyvät, ”kuparin muuttua kullaksi?” Sano: Herrani nimeen, kyllä se on mahdollista. Sen salaisuus on kuitenkin Meidän tietämyksemme kätköissä. Me ilmoitamme sen, kenelle Me tahdomme. Ken epäilee Meidän voimaamme, pyytäköön Herraa, Jumalaansa, hänelle tämän totuuden salaisuuden paljastamaan sekä hänet siitä vakuuttamaan. Se, että kupari voidaan muuttaa kullaksi, on sinänsä riittävä todistus siitä, että kulta vastaavasti voidaan muuttaa kupariksi, jos he lienevät niitä, jotka kykenevät ymmärtämään tämän sivu 217 totuuden. Jokaista malmia on mahdollista niin käsitellä, että se saa minkä tahansa muun malmin tiheyden, rakenteen ja ominaisuudet. Tieto tästä on kätketyssä kirjassa Meidän tykönämme.