Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

96: Korkeimman kynä kutsuu lakkaamatta…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

96: Korkeimman kynä kutsuu lakkaamatta…

Korkeimman kynä kutsuu lakkaamatta, mutta kuinka vähän onkaan niitä, jotka ovat sen ääntä kuulleet. Nimien valtakunnan asukkaat ovat havitelleet maailman koreata asua kokonaan unhottaen, että jokainen, jolla on korvat kuulla ja silmät nähdä, on vaivatta huomaava, miten katoavat sen värit ovat.

Tänä päivänä liikehtii uusi elämä maailman kaikkien kansojen sisimmässä; kukaan ei kuitenkaan ole käsittänyt sen syytä eikä havainnut sen vaikutinta. Ajatelkaa lännen kansoja. Huomatkaa, miten ne tavoitellessaan sivu 215 sitä, mikä on turhaa ja merkityksetöntä, ovat uhranneet ja edelleenkin uhraavat lukemattomia ihmishenkiä sen saavuttamiseen ja edistämiseen. Persian kansat taas, vaikka ovatkin saaneet ottaa vastaan tämän selkeän ja loistavan ilmoituksen, jonka ylevyyden ja maineen kirkkaus on ulottunut kaikkeen maailmaan, ovat lamaantuneet ja syvään horteeseen vaipuneet.

Oi ystävät! Älkää suhtautuko huolettomasti teille suotuihin hyveihin älkääkä vähätellen ylevään kohtaloonne. Älkää antako työnne raueta tyhjiin niiden turhanaikaisten kuvitelmien tähden, joita jotkut sydämet ovat sepitelleet. Te olette ymmärryksen taivaan tähdet, tuulenhenkäys, joka aamunkoissa heräjää, vienojuoksuiset virrat, joista kaikkien ihmisten elämän on riippuminen, Hänen pyhään kääröönsä piirretyt kirjaimet. Kilvoitelkaa siis äärimmäisen ykseyden ja toveruuden hengessä kyetäksenne toteuttamaan sitä, mikä on tämän Jumalan päivän arvoista. Totisesti sanon, että kiista ja eripura ja kaikki, mitä ihmismieli kammoaa, on täysin ihmisen asemalle arvotonta. Keskittäkää tarmonne Jumalan asian levittämiseen. Nouskoon sitä edistämään, ken on niin ylevän kutsumuksen arvoinen. Sen velvollisuus, joka ei tätä kykene tekemään, on nimittää tilalleen toinen julistamaan tätä ilmoitusta, jonka voima on saattanut mahtavimpienkin rakennelmien perustukset horjumaan, jokaisen vuoren tomuksi murentumaan ja joka sielun hämmästyksestä mykistymään. Jos tämän päivän suuruus täydellisesti paljastettaisiin, joka ainoa sivu 216 ihminen hylkäisi tuhattuhatta elämää kaipuussansa vaikka vain hetken saada sen suuresta kirkkaudesta nauttia – miksei siis tätä maailmaa ja sen katoavaisia aarteita!

Noudattakaatte viisautta kaikissa toimissanne, ja hellittämättömästi siihen tarttukaatte. Suokoon Jumala, että te kaikki saisitte voimaa toteuttaa sitä, mikä on Hänen tahtonsa, ja että teitä armollisesti autettaisiin arvostamaan niille Hänen rakkaillensa suotua asemaa, jotka ovat nousseet Häntä palvelemaan ja ylistämään Hänen nimeänsä. Jumalan kirkkaus tulkoon heidän päälleen, ja kaiken taivaissa ja maan päällä olevan kirkkaus sekä kaikkein ylhäisimmän paratiisin, taivaiden taivaan asukasten kirkkaus.