Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

95: Tiedä, että sen mukaisesti, mitä Herrasi…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

95: Tiedä, että sen mukaisesti, mitä Herrasi…

sivu 213Tiedä, että sen mukaisesti, mitä Herrasi, kaikkien ihmisten Herra, on kirjassansa säätänyt, Hänen ihmiskunnalle suomansa antimet ovat olleet ja tulevat ikuisesti olemaan määrältänsä rajattomat. Ensimmäinen ja tärkein näistä Kaikkivaltiaan antimista ihmiselle on ymmärryksen lahja. Hänen tarkoituksensa tämän lahjan suodessaan ei ole ollut mikään muu kuin antaa luodullensa mahdollisuus tuntea ja tunnustaa ainoa tosi Jumala – ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa. Tämä lahja antaa ihmiselle kyvyn nähdä totuus kaikessa, se ohjaa häntä oikeaan ja auttaa häntä löytämään luomakunnan salaisuudet. Seuraavalla sijalla on näkökyky, joka on tärkein väline ymmärryksen toiminnalle. Kuulon ja sydämen aistimuksia sekä muita vastaavia on samoin pidettävä lahjoina, jotka ihmisruumiille on annettu. Mittaamattoman korkealla on Kaikkivaltias, joka on nämä kyvyt luonut ja ihmisruumiissa ilmaissut.

Joka ainut näistä lahjoista on vääjäämätön todistus ainoan tosi Jumalan – ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa – majesteettiudesta, voimasta ja vallasta sekä kaikenkäsittävästä tietämyksestä. Ajattele tuntoaistia. Huomaa, miten se on levittäytynyt kaikkialle ihmisruumiiseen. Näkö ja kuulo ovat kumpikin sijoittuneet erityiseen keskukseen, kun taas tuntoaisti kattaa koko ihmisruumiin. Ylistetty olkoon Hänen voimansa, kiitetty Hänen yliherruutensa!

Nämä lahjat ovat synnynnäisinä ihmisessä itsessään. Lahja, joka on kaikkia muita lahjoja merkittävämpi, sivu 214 luonteeltansa katoamaton ja itse Jumalaa koskeva, on jumalallisen ilmoituksen lahja. Jokainen Luojan ihmiselle suoma anti, olipa se aineellinen tahi henkinen, on tämän lahjan alainen. Perusolemukseltansa se on ja on myös aina oleva se manna, joka laskeutuu alas taivaasta. Se on Jumalan korkein todistus, Hänen totuutensa selvin merkki, Hänen kaikinpuolisen anteliaisuutensa osoitus, Hänen kaikenkattavan armonsa tunnus, Hänen rakastavan kaitsentansa ilmaus ja Hänen täydellisimmän laupeutensa vertauskuva. Se totisesti on päässyt osalliseksi tästä Jumalan korkeimmasta lahjasta, joka tänä päivänä on tuntenut Hänen ilmaisijansa.

Kanna kiitosta Herrallesi siitä, että Hän on sinulle näin suuren lahjan suonut. Korota äänesi ja sano: Kaikki ylistys olkoon Sinulle, oi Sinä jokaisen ymmärtäväisen sydämen kaivattu!