Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

91: Yksi tämän ilmoituksen totuudesta puhuvia…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

91: Yksi tämän ilmoituksen totuudesta puhuvia…

Yksi tämän ilmoituksen totuudesta puhuvia todisteita on, että kunakin aikakautena ja kussakin uskontojärjestelmässä näkymättömän olemuksen tullessa ilmaisijansa henkilössä ilmaistuksi tältä profeettiuden auringolta ja jumalallisen johdatuksen kuulta etsivät valaistusta ja jumalallisen läsnäolon saavuttivat sielut, jotka olivat tuntemattomia ja täysin maallisista siteistä irrottautuneita. Tästä syystä kyseisen aikakauden jumaluusoppineet sivu 198 ja varakkaat pilkkasivat ja halveksivat näitä ihmisiä. Niin kuin Hän on ilmoittanut niistä, jotka erhettyivät: ”Silloin sanoivat Hänen kansansa päämiehet, jotka eivät uskoneet: 'Näemme Sinussa vain ihmisen, itsemme kaltaisen, emmekä näe ketään, joka olisi Sinua seurannut, lukuun ottamatta joukostamme kaikkein halpa-arvoisimpia, jotka ovat vailla arvostelukykyä, emmekä näe teissä mitään meitä oivallisempaa: ei, me pidämme teitä valehtelijoina.' ”1 He pilkkasivat noita pyhiä ilmaisijoita ja vastustivat heitä sanoen: ”Teitä ei ole seurannut kukaan paitsi kurjimmat keskuudestamme, ne, jotka eivät ole vähäisimmänkään huomion arvoiset.” Heidän tarkoituksensa oli osoittaa, ettei oppineista, varakkaista ja maineikkaista ainutkaan heihin uskonut. Tällä ja vastaavilla todisteilla he kokivat osoittaa valheelliseksi Hänet, joka puhuu vain totuuden.

Tässä loistavimmassa uskontojärjestelmässä, tässä mahtavimmassa yliherruudessa ovat kuitenkin monet valistuneet hengenmiehet, monet syvällisesti oppineet, monet kypsään viisauteen perehtyneet päässeet Hänen kartanoonsa, juoneet Hänen jumalallisen läsnäolonsa maljasta sekä saaneet kunnian nauttia hänen korkeinta suosiotansa. Rakastetun tähden he ovat luopuneet maailmasta ja kaikesta siinä olevasta. – –

Kaikkia heitä ohjasi jumalallisen ilmoituksen auringon valo, kaikki he tunnustivat ja hyväksyivät Hänen sivu 199 totuutensa. Sellainen oli heidän uskonsa, että useimmat heistä luopuivat omaisuudestansa ja suvustansa ja tarttuivat kaikkein kirkkaimman mielisuosioon. He antoivat henkensä rakastetuimpansa edestä ja uhrasivat kaikkensa Hänen polullansa. Heidän povensa joutui vihollisen nuolten maalitauluksi, heidän päänsä uskottomien keihäitten koristeeksi. Ei ollut maata, joka ei olisi juonut näiden irrottautuneisuuden ruumiillistumien verta, eikä miekkaa, joka ei olisi heidän kaulaansa ruhjonut. Ainoastaan heidän tekonsa todistavat heidän sanojensa totuudesta. Eikö tämän päivän ihmisille riitä näiden pyhien sielujen todistus, jotka nousivat uhraamaan henkensä rakastettunsa edestä niin kunniakkaasti, että heidän uhrautuvaisuuttansa ihaili koko maailma? Eikö se ole riittävä todistus niiden uskottomuutta vastaan, jotka turhanaikaisuuksien takia pettivät uskonsa, jotka vaihtoivat kuolemattomuuden katoavaiseen, jotka suolaisten lähteitten vuoksi luopuivat jumalallisen läsnäolon Kawtharista ja jotka ainoana silmämääränänsä pitivät toisten omaisuuden riistämistä? Itsekin näet, miten he ovat kaikki askaroineet maailman turhuuksien parissa ja eksyneet kauas Hänestä, joka on kaikkein korkein Herra.

Ole vilpitön: Onko niiden todistus hyväksyttävä ja varteen otettava, joiden teot ovat heidän sanojensa mukaiset ja joiden ulkonainen käyttäytyminen vastaa heidän sisäistä elämäänsä? Mieli hämmästelee heidän tekojansa ja sielu ihastelee heidän lujuuttansa ja ruumiillista kestävyyttänsä. Vai onko hyväksyttävä sivu 200 näiden uskottomien sielujen todistus, näiden, jotka huokuvat vain itsekkäiden pyyteitten henkeä ja jotka ovat turhien kuvitelmiensa kammioihin kahlehditut? Niin kuin pimeyden lepakot he eivät nosta päätänsä vuoteeltansa paitsi tavoitellakseen maailman katoavaa tavaraa eivätkä löydä yöllä lepoa paitsi ponnistellessaan surkean elämänsä päämäärien edistämiseksi. Itsekkäihin suunnitelmiinsa uppoutuneina he unhottavat jumalallisen säädöksen. Päiväsaikaan he koko sielustansa tavoittelevat maallisia etuja, ja yöllä heidän ainut askarensa on omien lihallisten halujensa tyydyttäminen. Minkä lain tahi mittapuun nojalla ihmiset voisivat oikeutetusti takertua tällaisten mitättömien sielujen esittämiin epäyksiin ja hyljeksiä niiden uskoa, jotka Jumalan mielisuosion tähden ovat luopuneet elämästänsä ja omaisuudestansa, maineestansa ja kuuluisuudestansa, arvostansa ja kunniastansa? – –

Miten rakastavasti ja antaumuksellisesti, miten riemukkaasti ja miten pyhän hurmioituneesti he uhrasivatkaan elämänsä kaikkein kirkkaimman polulla! Tämän totuudesta kaikki todistavat. Kuinka he siis voivat vähätellä tätä ilmoitusta? Onko yksikään aikakausi kokenut näin merkityksellisiä tapahtumia? Elleivät nämä kumppanit ole todellisia Jumalan etsijöitä, keitä sitten tällä nimellä voitaisiinkaan kutsua? Ovatko nämä kumppanit tavoitelleet valtaa tahi kunniaa? Ovatko he koskaan halanneet rikkauksia? Ovatko he toivoneet mitään muuta kuin Jumalan mielisuosiota? Jos nämä kumppanit kaikista ihmeellisistä sivu 201 todistuksistansa ja ihmeteltävistä teoistansa huolimatta ovat valheellisia, kuka sitten onkaan arvollinen sanomaan totuuden tuntevansa? Vannon Jumalan kautta! Heidän tekonsa ovat riittävä todistus ja kumoamaton todiste kaikille maan kansoille, jos ihmiset vain sydämessänsä pohtisivat jumalallisen ilmoituksen salaisuuksia. ”Ja ne, jotka toimivat epäoikeudenmukaisesti, tulevat piankin tuntemaan, mikä osa heitä odottaa!”2 – –

Ajattele näitä kiistattoman vilpittömiä marttyyreja, joiden todellisuudesta kirjan selvät sanat todistavat ja joista jokainen, kuten olet nähnyt, on uhrannut elämänsä, omaisuutensa, vaimonsa, lapsensa, kaikkensa ja kohonnut paratiisin ylhäisimpiin kammioihin. Onko oikein torjua näiden irrottautuneiden ja ylevien olentojen todistus tämän ainutlaatuisen ja loistavan ilmoituksen totuudesta ja hyväksyä ne syytökset, joita tätä säteilevää valoa vastaan ovat lausuneet nämä uskottomat, jotka kullan vuoksi ovat luopuneet uskostansa ja johtajuuden tähden kieltäneet Hänet, joka on koko ihmiskunnan ylin johtaja? Näin siitäkin huolimatta, että heidän luonteensa on nyt paljastunut kaikille ihmisille, jotka ovat heidät niiksi tunteneet, jotka eivät Jumalan pyhän uskon vuoksi suinkaan ole valmiit luovuttamaan rahtuakaan maallisesta vallastansa, saati sitten elämästänsä, omaisuudestansa ja vastaavasta.

1 Vrt. Qur'án 11:27.

2 Vrt. Qur'án 26:227.