Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

90: Mitä ikinä on taivaissa ja mitä ikinä…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

90: Mitä ikinä on taivaissa ja mitä ikinä…

Mitä ikinä on taivaissa ja mitä ikinä on maan päällä, on suoranainen todistus Jumalan nimien ja ominaisuuksien ilmaisemisesta siinä, sillä jokainen atomi kätkee sisäänsä merkit, jotka kaunopuheisesti todistavat tuon ylhäisimmän valon ilmaisemisesta. Minusta näyttää, että ilman tuon ilmaisemisen voimaa ei ainuttakaan olentoa voisi olla olemassa. Miten kirkkaat ovatkaan ne tiedon auringot, jotka loistavat yhdessä atomissa, ja miten aavat ne viisauden valtameret, jotka hyrskyävät yhdessä pisarassa. Mitä ylimmässä mitassa on tämä totta ihmisestä, joka luoduista ainoana on verhottu sellaisten lahjojen viittaan ja valittu sellaisen aseman kunniaan. Sillä hänessä ovat piilevästi ilmaistuina kaikki Jumalan nimet ja ominaisuudet niin korkea-asteisina, ettei sitä ainutkaan toinen luotu olento ole ylittänyt eikä voittanut. Kaikki nämä nimet ja ominaisuudet soveltuvat häneen. Niin kuin Hän on sanonut: sivu 196 ”Ihminen on Minun arvoitukseni, ja Minä olen hänen arvoituksensa.”1 Lukemattomat ovat ne säkeet, joita tästä syvällisestä ja ylevästä aiheesta on yhä uudelleen kaikissa taivaallisissa kirjoissa ja pyhissä kirjoituksissa ilmaistu. Kuten Hän on ilmoittanut: ”Me varmasti näytämme heille merkkimme sekä maailmassa että heissä itsessään.”2 Ja Hän sanoo edelleen: ”Ja myös teissä itsessänne; ettekö siis tahdo nähdä Jumalan merkkejä?”3 Ja vielä Hän ilmoittaa: ”Älkää olko niin kuin ne, jotka unhottavat Jumalan ja jotka Hän sen tähden on saattanut heidän oman itsensä unhottamaan.”4 Tässä yhteydessä Hän, joka on ikuinen kuningas – olkoot kaikkien salaperäisessä pyhätössä asuvien sielut uhrina Hänelle – on sanonut: ”Se on tuntenut Jumalan, joka on oman itsensä tuntenut.”5

– – Sen nojalla, mitä on sanottu, on selvää ja ilmeistä, että kaikki oliot sisimmässä todellisuudessansa todistavat Jumalan nimien ja ominaisuuksien ilmenemisestä olemuksessansa. Kykyjensä mukaisesti kukin osoittaa ja ilmentää Jumalan tietoa. Niin mahtava on tämä ilmaiseminen, että se on sulkenut piiriinsä kaiken näkyvän ja näkymättömän. Näin on Hän ilmoittanut: ”Onko millään paitsi Sinulla sellaista ilmoituksen voimaa, jota Sinä et omaisi, niin että se sivu 197 olisi Sinut voinut ilmaista? Sokea on silmä, joka ei Sinua havaitse.”6 Samoin on ikuinen kuningas lausunut: ”Mitään en ole havainnut havaitsematta Jumalaa siinä, Jumalaa sen edessä ja Jumalaa sen jäljessä.”7 Myös Kumaylin perimätiedossa on kirjoitettu: ”Katso, ikuisuuden aamusta on loistanut valo, ja näe, sen aallot ovat tunkeutuneet kaikkien ihmisten sisimpään todellisuuteen.” Ihminen, kaikista luoduista jaloin ja oivallisin, voittaa ne kaikki tämän ilmaisemisen voimassa ja on täydellisempi ilmaus sen kirkkaudesta. Ja kaikista ihmisistä kyvykkäimpiä, täydellisimpiä ja oivallisimpia ovat Totuuden Auringon ilmaisijat. Ei, vaan kaikki muut näitä ilmaisijoita lukuunottamatta elävät heidän tahtonsa toiminnasta ja liikkuvat ja ovat olemassa heidän armonsa vuodatuksesta.

1 Muhammadilta muistiin merkitty perimätieto.

2 Vrt. Qur'án 41:53

3 Vrt. Qur'án 51:21.

4 Vrt. Qur'án 59:19.

5 Imán 'Alín sanoja.

6 Imám Husaynin ilmaisema 'Arafahin päivän rukous.

7 Imám 'Alín sanoja.