Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

9: Oi Husayn! Ajattele, miten kiihkeästi…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

9: Oi Husayn! Ajattele, miten kiihkeästi…

Oi Husayn! Ajattele, miten kiihkeästi eräät kansat ja kansakunnat ovat odottaneet Imám Husaynin paluuta, jonka menneitten aikojen Jumalan valitut – ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa – ovat ennustaneet Qá'imin ilmaannuttua tapahtuvaksi. Nämä pyhät ovat lisäksi julistaneet, että Hänen ilmaantuessaan, joka on Jumalan runsaan armon päivänkoitto, kaikki profeetat ja sanansaattajat, itse Qá'imkin, kokoontuvat tuon Luvatun kohottaman lipun alle. Nyt tuo hetki on koittanut. Hänen kasvojensa säteilevä kirkkaus on valaissut maailman. Mutta katso, miten kauas sen kansat ovat eksyneet Hänen tieltänsä. Häneen ovat uskoneet vain ne, jotka ovat nimien Herran voimalla murskanneet turhanaikaisten kuvitelmiensa ja turmeltuneitten halujensa epäjumalat ja ovat astuneet varmuuden kaupunkiin. Hänen ilmoituksensa valioviinin sinetti on murrettu tänä päivänä ja Hänen, itsessään riittävän, nimessänsä. Sen armo on vuodatettu ihmisten ylle. sivu 29 Täytä maljasi ja tyhjennä se Hänen, kaikkein pyhimmän, kaikkein ylistetyimmän, nimessänsä.