Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

89: Tiedä varmasti, että niin kuin sinä lujasti…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

89: Tiedä varmasti, että niin kuin sinä lujasti…

Tiedä varmasti, että niin kuin sinä lujasti uskot Jumalan sanan kestävän ikuisesti, ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa, on sinun samoin epäröimättä uskottava, ettei sen merkitystä voida milloinkaan tyhjiin ammentaa. Ne, jotka ovat sen nimettyjä tulkitsijoita, ne, joiden sydämet ovat sen salaisuuksien talletuspaikkoja, ovat kuitenkin ainoat, jotka kykenevät sen monitahoisen viisauden käsittämään. Se, jota pyhiä kirjoituksia lukiessaan houkuttaa poimia niistä oman mielensä mukaan sivu 194 sellaista, minkä nojalla hän voi kiistää Jumalan edustajan arvovallan ihmisten keskuudessa, on todella kuin kuollut, vaikka hän näennäisesti saattaakin kulkea ja keskustella lähimmäistensä kanssa sekä heidän seurassaan nauttia heidän ruokaansa ja juomaansa.

Kunpa vain maailma voisi uskoa Minua! Jos ihmiskunnalle paljastettaisiin kaikki, mikä on kätkettynä Bahán sydämeen ja minkä Herra, Hänen Jumalansa, kaikkien nimien Herra, on Hänelle opettanut, joutuisi joka ainut ihminen maan päällä tyrmistyksen valtaan.

Kuinka suuri onkaan niiden totuuksien joukko, joita ei koskaan voida sanoiksi pukea! Kuinka valtaisa niiden tosiasiain määrä, joita mikään ilmaus ei voi riittävästi kuvata, joiden merkitystä ei milloinkaan voida selvittää ja joihin ei epäsuorimminkaan voida viitata! Kuinka monilukuiset ovatkaan ne totuudet, joiden on jäätävä lausumatta, kunnes säädetty hetki on koittanut! Aivan niin kuin on sanottu: ”Ei kaikkea, minkä joku ihminen tietää, voida antaa julki, eikä kaikkea, minkä hän voi julki antaa, voida pitää oikea-aikaisena, eikä jokaisen oikea-aikaisen lausuman voida katsoa vastaavan kuulijoidensa vastaanottokykyä.”

Joitakin näistä totuuksista voidaan antaa julki vain siinä määrin, kuin Meidän tietämyksemme valon astiat ja kätketyn armomme saajat kykenevät niitä ottamaan vastaan. Me pyydämme hartaasti, että Jumala sinua voimallansa vahvistaisi ja auttaisi sinua tuntemaan sivu 195 Hänet, joka on kaiken tiedon lähde, jotta voisit irrottautua kaikesta ihmisten oppineisuudesta, sillä ”mitäpä ihmistä hyödyttäisi tavoitella oppineisuutta hänen jo löydettyään Hänet, joka on kaiken tietämyksen kohde?” Tartu tiedon juureen ja Häneen, joka on sen alkulähde, voidaksesi olla riippumaton kaikista, jotka väittävät ihmisten oppineisuuteen hyvin perehtyneensä, mutta joiden väitettä ei yksikään selvä todiste eikä minkään valaisevan kirjan todistus voi tukea.