Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

88: Totisesti tietäkää, että oikeudenmukaisuuden…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

88: Totisesti tietäkää, että oikeudenmukaisuuden…

sivu 193Totisesti tietäkää, että oikeudenmukaisuuden sisin olemus ja alkulähde saavat kumpikin ilmennyksensä Hänen asettamissaan säädöksissä, joka on Jumalan itseyden ilmaisija ihmisten keskuudessa, jos lienette niitä, jotka tämän totuuden käsittävät. Hänessä totisesti olennoituu oikeudenmukaisuuden korkein, erehtymätön esikuva koko luomakunnalle. Vaikka Hänen lakinsa olisi sellainen, että se saattaisi kauhun valtaan kaikkien taivaissa ja maan päällä olevien sydämet, tuo laki kuitenkin olisi eittämättömän oikeudenmukainen. Sitä pelkoa ja levottomuutta, jonka tämän lain ilmaiseminen ihmissydämissä synnyttää, tulisi todellakin verrata äitinsä maidosta vieroitettavan imeväisen itkuun, jos lienette niitä, jotka ymmärtävät. Jos ihmiset oivaltaisivat Jumalan ilmoituksen perustarkoituksen, he varmasti luopuisivat peloistansa ja sydän kiitollisuutta tulvillaan sanomattomasti riemuitsisivat.