Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

87: Ja nyt kysymykseesi: ”Mistä johtuu…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

87: Ja nyt kysymykseesi: ”Mistä johtuu…

Ja nyt kysymykseesi: ”Mistä johtuu, ettei löydy minkäänlaisia muistiinmerkintöjä profeetoista, jotka olivat ennen Aadamia, ihmiskunnan isää, tahi kuninkaista, jotka elivät noiden profeettojen aikoina?” Tiedä, ettei heitä koskevien lähteiden puuttuminen suinkaan todista, etteivät he todella olisi olleet olemassa. Sen, ettei heitä koskevia muistiinmerkintöjä nyt ole käytettävissä, olisi käsitettävä johtuvan heidän suunnattomasta ajallisesta etäisyydestänsä sekä niistä valtavista muutoksista, joita maa on sitten heidän päiviensä kokenut.

Sitä paitsi sellaiset kirjoitusmuodot ja -tavat, jotka nyt ovat vallalla ihmisten keskuudessa, olivat tuntemattomat ennen Aadamia eläneille sukupolville. Olipa olemassa sellainenkin aika, jolloin ihmiset eivät lainkaan tunteneet kirjoitustaitoa, vaan olivat omaksuneet järjestelmän, joka täydellisesti erosi nykyisin käytössä olevasta. Tämän asian lähempi tarkastelu edellyttäisi perusteellisen selonteon laatimista.

sivu 191Ajattele, miten suuria muutoksia on tapahtunut sitten Aadamin aikojen. Ne moninaiset ja laajalti tunnetut kielet, joita kansat nykyään puhuvat, olivat alkuaan tuntemattomia, samoin kuin olivat tuntemattomia ne erilaiset säännöt ja tavat, jotka ovat nykyisin vallitsevina kansojen keskuudessa. Tuon ajan ihmiset puhuivat nykyisistä kielistä poikkeavaa kieltä. Kielten moninaisuus on peräisin myöhemmältä ajalta, maasta, joka tunnetaan nimellä Baabel. Se sai nimen Baabel, koska sana merkitsee 'paikkaa, jossa kielten sekoitus sai alkunsa'1.

Sittemmin syyria sai merkittävän aseman olemassa olevien kielten joukossa. Varhaisempien aikojen pyhät kirjoitukset ilmoitettiin tällä kielellä. Myöhemmin ilmaantui Aabraham, Jumalan ystävä, joka vuodatti jumalallisen ilmoituksen valoa maailmaan. Kieli, jota Hän puhui Jordanvirran ylittäessään, tultiin tuntemaan hepreana ('ibrání), mikä merkitsee 'ylityksen kieltä'. Tuolloin Jumalan kirjat ilmoitettiin tällä kielellä, ja vasta huomattavan ajan kuluttua tuli arabiasta ilmoituksen kieli. – –

Huomaa siis, kuinka lukuisat ja kauaskantoiset ovat olleet muutokset kielessä, puheessa ja kirjoituksessa sitten Aadamin aikojen. Kuinka paljon merkittävämpiä niiden onkaan täytynyt olla ennen Hänen aikaansa!

Meidän tarkoituksemme nämä sanat ilmaistessamme on osoittaa, että ainoa tosi Jumala on kaikkein sivu 192 ylhäisimmässä ja ylimaallisessa asemassansa aina ollut ja on ikuisesti oleva kaiken muun kuin oman kiitoksensa ja käsityksensä yläpuolella. Hänen luomakuntansa on aina ollut olemassa, ja ammoisista ajoista asti on Hänen jumalallisen kirkkautensa ilmaisijoita ja ikuisen pyhyyden päivänkoittoja lähetetty alas maailmaan ja valtuutettu ihmiskuntaa ainoan tosi Jumalan luokse kutsumaan. Se, että joidenkin nimet ovat unhottuneet ja heidän elämäänsä koskevat tiedot kadonneet, on käsitettävä maailmaa kohdanneista häiriöistä ja muutoksista johtuvaksi.

Joissakin kirjoissa mainitaan vedenpaisumus, joka toi tuhon kaikelle maan päällä olleelle, niin historiallisille tiedoille kuin muullekin. Lisäksi on sattunut useita mullistuksia, jotka ovat hävittäneet monien tapahtumien jäljet. Sitä paitsi säilyneissä historiallisissa kirjoituksissa on eroavuuksia, ja kullakin maailman kansalla on oma selityksensä maapallon iästä ja historiasta. Jotkut voivat seurata historiaansa aina kahdeksan tuhatta vuotta taaksepäin, toiset jopa kaksitoista tuhatta vuotta. Jokaiselle Jukin kirjan lukeneelle on selvää ja ilmeistä, miten suuresti eri kirjojen selostukset ovat toisistaan eronneet.

Suokoon Jumala, että sinä käännät silmäsi kohti kaikkein ylhäisintä ilmoitusta ja täydellisesti hylkäät nämä ristiriitaiset kertomukset ja perimätiedot.

1 Vrt. 1 Moos. 11:9.