Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

86: Ja nyt kysymykseesi siitä, pysyvätkö ihmissielut…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

86: Ja nyt kysymykseesi siitä, pysyvätkö ihmissielut…

Ja nyt kysymykseesi siitä, pysyvätkö ihmissielut ruumiista erkaannuttuaan tietoisina toinen toisestansa. Tiedä, että Bahán kansan sielut, jotka ovat karmosiininpunaiseen arkkiin astuneet ja sinne asettuneet, tulevat toinen toisensa kanssaystävyydessä seurustelemaan ja ajatuksia vaihtamaan ja olemaan niin läheisesti yhteen liitetyt elämässänsä, toiveissansa, tavoitteissansa ja pyrkimyksissänsä, että he ovat aivan kuin yksi sielu. He totisesti sivu 188 ovat niitä, jotka ovat tietäväisiä ja tarkkanäköisiä ja ovat saaneet ymmärrystä. Näin on säätänyt Hän, joka on kaikkitietävä, kaikkiviisas.

Bahán kansasta, Jumalan arkin asukkaista, tuntee joka ainoa toinen toisensa tilan ja aseman, ja kaikki he ovat lujasti ystävyyden ja toveruuden sitein yhteen liitetyt. Tämän tilan täytyy kuitenkin määräytyä heidän uskonsa ja käyttäytymisensä mukaan. Ne, jotka ovat samaa astetta ja asemaa, ovat täysin tietoiset toinen toisensa kyvyistä, luonteesta, saavutuksista ja ansioista. Ne, jotka ovat alempaa astetta, eivät kuitenkaan täydellisesti kykene käsittämään itseään ylempänä olevien asemaa tahi arvioimaan heidän ansioitansa. Jokainen on saava osansa Herraltasi. Siunattu on se ihminen, joka on kääntänyt kasvonsa Jumalan puoleen ja horjumatta vaeltanut Hänen rakkaudessansa, kunnes hänen sielunsa on liitänyt Jumalan, kaikkein korkeimman Herran, kaikkein voimallisimman, aina anteeksi antavan, kaikkein armahtavaisimman tykö.

Uskottomien sielut tulevat kuitenkin – ja tästä Minä todistan – viimeistä kertaa henkäistessään tietämään sen hyvän, minkä ne ovat menettäneet, ja tulevat vaikeroimaan tilaansa ja nöyrtymään Jumalan edessä. Näin ne tekevät vielä senkin jälkeen, kun heidän sielunsa on eronnut heidän ruumiistansa.

On selvää ja ilmeistä, että ruumiillisen kuolemansa jälkeen kaikki ihmiset joutuvat punnitsemaan tekojensa arvon ja tajuamaan kaiken, minkä heidän kätensä ovat aikaan saaneet. Vannon jumalallisen sivu 189 voiman taivaanrannasta säteilevän päiväntähden kautta! Ne, jotka ovat ainoan tosi Jumalan seuraajia, tulevat tästä elämästä erkanemisensa hetkellä kokemaan sellaista iloa ja riemua, että sitä olisi mahdotonta kuvata, kun taas ne, jotka erheessä elävät, valtaa sellainen pelko ja vavistus ja täyttää sellainen tyrmistys, ettei sitä mikään voi ylittää. Hyvin on sen, joka on nauttinut uskon jaloa ja turmeltumatonta viiniä Hänen armollisen suopeutensa ja moninaisten lahjojensa kautta, joka on kaikkien uskojen Herra. – –

Tämä on päivä, jona Jumalan rakastettujen tulisi kääntää katseensa Hänen ilmaisijansa puoleen ja kiinnittää se kaikkeen, mitä ikänään tuo ilmaisija katsoo hyväksi ilmoittaa. Jotkut entisaikain perimätiedoista ovat vailla minkäänlaista perustaa, kun taas niihin käsityksiin, joita menneet sukupolvet ovat elätelleet ja kirjoihinsa tallettaneet, ovat suurelta osin turmeltuneista taipumuksista syntyneet halut vaikuttaneet. Sinä näet, miten valtaosa nykyisin ihmisten keskuudessa vallalla olevista Jumalan sanojen selityksistä ja tulkinnoista on täysin vailla totuutta. Joissakin tapauksissa niiden valheellisuus on paljastunut, kun hämärtävät verhot on reväisty rikki. Itsekin he ovat tunnustaneet, etteivät ole kyenneet Jumalan ainoankaan sanan merkitystä käsittämään.

Tarkoituksemme on osoittaa, että jos Jumalan rakastetut pyhittäisivät sydämensä ja korvansa aiemmin lausutuista turhanaikaisista puheista sekä kääntäisivät sisimmän sielunsa Hänen puoleensa, joka on Hänen ilmoituksensa päivänkoitto, sekä kaiken sen sivu 190 puoleen, minkä Hän on ilmaissut, olisi sellainen käyttäytyminen Jumalalle erittäin otollista. – –

Ylistä Hänen nimeänsä ja ole niitä, jotka ovat kiitollisia. Esitä tervehdykseni Minun rakkailleni, jotka Jumala on valinnut rakkautensa kohteeksi ja joita Hän on auttanut saavuttamaan päämääränsä. Kaikki kunnia olkoon Jumalalle, kaikkien maailmoiden Herralle.