Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

85: Oi palvelijani! Teidän tulee virvoittaa…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

85: Oi palvelijani! Teidän tulee virvoittaa…

Oi palvelijani! Teidän tulee virvoittaa ja elävöittää sielujanne niillä armollisilla suosionosoituksilla, jotka tänä jumalallisena, tänä sieluja sykähdyttävänä kevätaikana päällenne vuodatetaan. Hänen suuren kirkkautensa päiväntähti on valaissut teitä loistollansa, ja Hänen rajattoman armonsa pilvet ovat suojanneet teidät siimekseensä. Kuinka ylevä palkkio odottaakaan sitä, joka ei ole itseltään tätä suurta armolahjaa evännyt eikä ole ollut sokea rakastetuimpansa kauneudelle Hänen tässä uudessa asussansa ilmestyttyään.

Sano: Oi ihmiset! Jumalan lyhty loistaa; varokaa, etteivät tottelemattomuutenne tuimat tuulet sammuta sen valoa. Nyt on aika nousta ylistämään Herraa, teidän Jumalaanne. Älkää tavoitelko ruumiillista mukavuutta vaan pitäkää sydämenne puhtaana ja tahrattomana. Paholainen on väijyksissä valmiina teidät pauloihinsa kietomaan. Vyöttäytykää sen kavalia sivu 186 juonia vastaan ja ainoan tosi Jumalan nimen valon johdattamina vapautukaa teitä ympäröivästä pimeydestä. Keskittäkää ajatuksenne rakastetuimpaan älkääkä omaan itseenne.

Sano: Oi te, jotka olette eksyneet ja harhaan joutuneet. Jumalallinen sanansaattaja, joka ei puhu muuta kuin totuuden, on julistanut teille rakastetuimman tulosta. Katsokaa, Hän on nyt tullut. Miksi te olette alakuloisia ja masentuneita? Miksi yhä olette toivottomia, kun tuo puhdas ja salattu on verhotonna ilmaantunut keskuuteenne? Hän, joka on sekä alku että loppu, Hän, joka on sekä liike että liikkumattomuus, on nyt silmin nähtävänä edessänne. Katsokaa, kuinka tänä päivänä alku on kuvastuneena lopussa, kuinka liike on syntynyt liikkumattomuudesta. Tämä liike on kehittynyt niiden mahtavien voimien vaikutuksesta, jotka Kaikkivaltiaan sanat ovat vapauttaneet kaikkeen luomakuntaan. Se, jonka sen eläväksi tekevä voima on virvoittanut, huomaa vastustamattomasti kulkevansa kohti rakastetun kartanoa; ja joka sen on itseltään evännyt, on auttamattomaan epätoivoon vaipuva. Se on tosiaan viisas, jota ei maailma eikä mikään siinä oleva ole estänyt tuntemasta tämän päivän valoa ja joka ei salli joutavan puheen johdattaa itseään pois vanhurskauden polulta. Se on todella kuin kuollut, joka ei tämän ilmoituksen ihmeellisessä sarastuksessa ole sen sieluja sykähdyttävään henkäykseen herännyt. Se on todellakin vanki, joka ei ole tuntenut ylintä vapahtajaa, vaan on omien halujensa sivu 187 kahleisiin antanut sitoa sielunsa, epätoivoisen ja avuttoman.

Oi palvelijani! Ken tästä lähteestä on maistanut, on saavuttanut iankaikkisen elämän ja ken siitä on kieltäytynyt juomasta, on verrattavissa kuolleihin. Sano: Oi te vääryyden tekijät! Ahneus on estänyt teitä korvinne kuulemasta Hänen suloista ääntänsä, joka on kaiken tyydyttäjä. Peskää se sydämistänne, jotta Hänen jumalallinen salaisuutensa voitaisiin teille paljastaa. Nähkää Hänet selvänä ja häikäisevänä kuin aurinko kaikessa kirkkaudessansa.

Sano: Oi te, jotka olette vailla ymmärrystä. Teitä ahdistaa ankara koettelemus, joka yhtäkkisesti on teidät tavoittava. Havahtukaa, jotta se kenties kulkisi ohitsenne eikä teille vahinkoa tuottaisi. Tunnustakaa Herran, teidän Jumalanne nimen ylevä luonne – Hänen, joka suuressa kirkkaudessansa on tullut teidän luoksenne. Hän totisesti on kaikkitietävä, kaiken omistava, ylhäisin suojelija.