Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

84: Pidä ainoana tosi Jumalana Häntä…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

84: Pidä ainoana tosi Jumalana Häntä…

sivu 184Pidä ainoana tosi Jumalana Häntä, joka on kaikista luoduista erillään ja mittaamattomasti niiden yläpuolella. Koko maailmankaikkeus kuvastaa Hänen kirkkauttansa, Hän itse taas on luoduistansa riippumaton ja niille saavuttamaton. Tämä on jumalallisen ykseyden todellinen merkitys. Hän, joka on ikuinen totuus, on se ainut voima, joka kiistattomasti vallitsee olevaisuuden maailmaa ja jonka kuva heijastuu koko luomakunnan kuvastimessa. Kaikki olemassaolo on Hänestä riippuvaista, ja Hänestä saavat kaikki ravintonsa. Tätä tarkoitetaan jumalallisella ykseydellä, tämä on sen perusperiaate.

Jotkut ovat joutavien kuvittelujensa harhaannuttamina pitäneet kaikkia luotuja Jumalan vertaisina ja kaltaisina ja kuvitelleet itse olevansa Hänen ykseytensä ilmauksia. Kautta Hänen, joka on ainoa tosi Jumala! Sellaiset ihmiset ovat olleet ja tulevat vastakin olemaan sokean jäljittelyn uhreja, ja heidät on niihin luettava, jotka ovat kaventaneet ja rajoittaneet käsitystä Jumalasta.

Se todella uskoo jumalalliseen ykseyteen, joka – kaukana siitä, että sekoittaisi kaksinaisuuden ykseyteen – ei anna minkäänlaisen moninaisuuskäsitteen hämärtää ajatustansa Jumalan ainoudesta, ja joka pitää jumalolentoa sinä, joka omimman olemuksensa perusteella on kaikkien määrällisten rajoitusten yläpuolella.

Jumalan ykseyteen uskomisen ydin on siinä, että pidetään yhtenä ja samana toisaalta Häntä, joka on Jumalan ilmaisija, ja toisaalta Häntä, joka on näkymätön, sivu 185 saavuttamaton, tuntematon ydinolemus. Tämä tarkoittaa, että kaikkea, mikä ensiksi mainittuun liittyy, kaikkia Hänen tekojansa ja toimiansa, kaikkea, mitä Hän kieltää taikka käskee, olisi kaikilta puoliltaan ja kaikissa oloissa ja täysin varauksettomasti pidettävä itse Jumalan tahtoa vastaavana. Tämä on korkein asema, mihin Jumalan ykseyteen uskova voi milloinkaan toivoa kohoavansa. Siunattu on se ihminen, joka saavuttaa tämän aseman, ja kuuluu niihin, jotka ovat uskossansa horjumattomat.