Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

8: Jumalan vanhurskauden kautta! Nämä ovat…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

8: Jumalan vanhurskauden kautta! Nämä ovat…

sivu 28Jumalan vanhurskauden kautta! Nämä ovat ne päivät, joina Jumala on koetellut kaikkien sanansaattajiensa ja profeettojensa sydämet ja lisäksi myös ne, jotka ovat Hänen pyhän ja loukkaamattoman pyhättönsä vartijoita, taivaallisen katoksen ja kirkkauden majan asukkaita. Kuinka ankara onkaan siis koe, johon joutuvat ne, jotka ovat Hänen rinnalleen muita jumalia asettaneet.