Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

78: Sitten kysymykseesi luomakunnan alkuperästä…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

78: Sitten kysymykseesi luomakunnan alkuperästä…

Sitten kysymykseesi luomakunnan alkuperästä. Tiedä varmasti, että Jumalan luomakunta on ollut olemassa hamasta ikuisuudesta ja että se on ikuisesti oleva. Sen alulla ei ole alkua ollut, eikä sen loppu tunne loppua. Hänen nimensä, Luoja, edellyttää luomusta, niin kuin Hänen arvonimensä, ihmisten Herra, ehdottomasti edellyttää palvelijan olemassaoloa.

Mitä tulee niihin sanontoihin, joita pidetään entisaikain profeettojen esittäminä, kuten esimerkiksi: ”Alussa oli Jumala; ei ollut ainuttakaan luotua Häntä tuntemassa”, ja ”Herra oli yksin, eikä ollut ketään Häntä palvomassa”, niin on näiden ja vastaavanlaisten sivu 169 sanontojen merkitys aivan selvä ja ilmeinen, eikä sitä tule missään vaiheessa väärin ymmärtää. Tästä samasta totuudesta todistavat nämä Hänen ilmoittamansa sanat: ”Jumala oli yksin; ei ollut ketään Hänen rinnallaan. Ikuisesti on Hän pysyvä samana, kuin hän on aina ollut.” Jokainen valpas silmä on helposti huomaava, että Herra on nyt ilmaistu, ja kuitenkaan ei kukaan Hänen kirkkauttansa tunne. Tällä tarkoitetaan, että asumus, jossa jumalolento asustaa, on kaikkien paitsi Hänen itsensä yläpuolella ja yltämättömissä. Tässä satunnaisessa maailmassa ei mikään, mikä voidaan ilmaista tai tajuta, milloinkaan kykene murtamaan niitä rajoja, jotka sitä myötäsyntyisesti kahlitsevat. Jumala yksin on sellaisten rajoitusten yläpuolella. Hamasta ikuisuudesta hän on totisesti ollut olemassa. Hänen rinnallaan ei ole ollut eikä milloinkaan voi olla vertaa eikä kaltaista. Hänen nimeensä ei mitään nimeä voida verrata. Hänen olemustansa ei mikään kynä voi kuvata eikä Hänen kirkkauttansa mikään kieli kertoa. Ikuisesti Hän on oleva mittaamattoman korkealla muiden kuin itsensä yläpuolella.

Ajattele hetkeä, jona Jumalan ylhäisin ilmaisija itsensä ihmisille paljastaa. Ennen kuin tuo hetki koittaa, on ikiaikainen olento, jota ihmiset eivät vielä tunne ja joka ei vielä ole Jumalan sanaa ilmoittanut, itse kaiken tietävä maailmassa, jossa ainutkaan ihminen ei Hänestä tiedä. Hän on totisesti Luoja ilman luomakuntaa Sillä juuri Hänen ilmoitustansa edeltävänä hetkenä joutuu joka ainut luotu olento luovuttamaan sivu 170 sielunsa Jumalalle. Tämä on totisesti se päivä, josta on kirjoitettu: ”Kenen on valtakunta oleva tänä päivänä?”1 Eikä tavata ketään, joka olisi valmis vastaamaan.