Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

77: Ja nyt kysymykseesi ihmisen luomisesta…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

77: Ja nyt kysymykseesi ihmisen luomisesta…

Ja nyt kysymykseesi ihmisen luomisesta. Tiedä, että kaikki ihmiset on luotu Jumalan, varjelevan, itseolevan olemuksen mukaisesti. Jokaiselle on annettu ennalta säädetty osansa siten, kuin Jumalan mahtavissa ja varjelluissa muistioissa on määrätty. Kuitenkin kaikki, mikä teissä on piilevänä olemassa, voi käydä ilmi vain oman tahdonvoimanne tuloksena. Teidän omat tekonne todistavat tästä totuudesta. Ajatelkaapa esimerkiksi, mitä ihmisiltä on Bayánissa kielletty. Jumala on tuossa kirjassa ja omasta käskystänsä säätänyt lailliseksi, mitä ikinä Hän on nähnyt hyväksi säätää, ja on korkeimman valtansa voimalla kieltänyt, mitä tahansa Hän on tahtonut kieltää. Tästä tuon kirjan sanat todistavat. Ettekö te tahdo tätä tunnustaa? Ihmiset ovat kuitenkin tahallisesti rikkoneet Hänen lakinsa. Luetaanko tällainen käyttäytyminen Jumalasta vai heistä sivu 168 itsestään johtuvaksi? Olkaa vilpittömät arvostelussanne. Kaikki hyvä on lähtöisin Jumalasta, kaikki paha taas teistä itsestänne. Ettekö tahdo tätä käsittää? Kaikissa pyhissä kirjoituksissa on tämä sama totuus ilmoitettu, jos vain olette niitä, jotka ymmärtävät. Jokainen teko, jota ajattelette, on Hänelle yhtä selvä kuin jo toteutettu teko. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Hänen on koko luomakunta ja sen valtius. Kaikki on paljastettuna Hänen edessään, kaikki on merkittynä Hänen pyhiin ja kätkettyihin muistioihinsa. Jumalan ennaltatietämystä ei kuitenkaan tule pitää ihmisten tekojen aiheuttajana, kuten ei omakaan ennakkotietonne siitä, että jotakin on tapahtuva, tahi toiveenne jonkin tapahtumisesta ole eikä milloinkaan voi olla syynä sen tapahtumiseen.