Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

76: Ota korviisi, oi palvelijani, mitä sinulle alas lähetetään…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

76: Ota korviisi, oi palvelijani, mitä sinulle alas lähetetään…

Ota korviisi, oi palvelijani, mitä sinulle alas lähetetään Herrasi, saavuttamattoman, ylhäisimmän valtaistuimelta. Ei ole muuta jumalaa kuin Hän. Hän on kutsunut olevaisuuteen kaikki luotunsa, jotta nämä tuntisivat Hänet, joka on armelias, kaikkein armahtavaisin. Kaikkien kansakuntien kaupunkeihin Hän on lähettänyt sanansaattajansa, jotka Hän on valtuuttanut ilmoittamaan ihmisille mielisuosionsa paratiisin sanomaa ja johdattamaan heidät pysyväisen turvan satamaan, ikuisen pyhyyden ja ylimaallisen kirkkauden tyyssijalle.

Joitakin opasti Jumalan valo, ja he pääsivät Hänen läsnäolonsa kartanoon ja tyytymyksen kädestä kylläksensä joivat iankaikkisen elämän vesiä sekä lukeutuivat niihin, jotka ovat Hänet todella tunteneet ja Häneen uskoneet. Toiset taas kapinoitsivat Häntä vastaan ja torjuivat merkit, jotka Jumala, kaikkein voimallisin, kaikkivaltias, kaikkiviisas, oli antanut.

Niin kuluivat aikakaudet, kunnes ne vihdoin saavuttivat täyttymyksensä tässä päivien herrassa, päivässä, jona Bayánin päiväntähti kohosi armon taivaanrantaan, päivässä, jona kaikkein kirkkaimman kauneus loisti 'Ali-Muhammadin, Bábin, ylevässä henkilössä. Tuskin Hän oli itsensä ilmaissut, kun kaikki jo nousivat Häntä vastustamaan. Jotkut julistivat Hänen lausuneen herjauksia Jumalaa, kaikkivaltiasta, sivu 164 ikiaikaista vastaan. Toiset taas pitivät häntä hulluuden lyömänä, minkä syytöksen olen itse erään jumaluusoppineen huulilta kuullut. Toiset taas kiistivät Hänen väitteensä, että hän on Jumalan äänitorvi, ja leimasivat Hänet varkaaksi, joka on anastanut ja ominaan esittänyt Kaikkivaltiaan sanoja, on vääristänyt niiden merkityksen ja sekoittanut niihin omiansa. Ylevyyden silmä itkee katkerasti sen tähden, mitä uskottomien suut ovat lausuneet, näiden yhä riemuitessa istuimillansa.

”Jumala on Minun todistajani, oi ihmiset”, Hän sanoi. ”Olen saapunut luoksenne tuomaan ilmoitusta Herralta, teidän Jumalaltanne, esi-isienne Herralta. Oi ihmiset! Älkää katsoko siihen, minkä omistatte. Mieluumminkin katsokaa, mitä Jumala on teille alas lähettänyt. Tämä on varmasti teille parempi kuin koko luomakunta, jospa sen vain käsittäisitte. Katsokaa uudemman kerran, oi ihmiset, ja punnitkaa Jumalan todistusta ja Hänen todisteitansa, jotka ovat teidän hallussanne, ja verratkaa niitä ilmoitukseen, joka tänä päivänä on teille alas lähetetty, jotta totuus, eittämätön totuus, kiistattomasti teille paljastuisi. Oi ihmiset, älkää seuratko paholaisen jälkiä; seuratkaa kaikkein armahtavaisimman uskoa ja olkaa niitä, jotka todella uskovat. Mitä se ihmistä hyödyttäisi, että hän ei tuntisi Jumalan ilmoitusta? Ei mitään, ei kerrassaan mitään. Tästä on Minun oma minuuteni, kaikkivaltainen, kaikkitietoinen, kaikkiviisas todistava.”

Mitä vakavammin Hän heitä neuvoi, sitä kiihkeämmäksi sivu 165 kävi heidän vihansa, kunnes he lopulta häpeällisen julmasti Hänet surmasivat. Langetkoon Jumalan kirous sortajille!

Jotkut uskoivat Häneen; kiitollisia ovat vain muutamat palvelijoistamme. Näitä Hän varoitti kaikissa muistioissansa – ei, vaan ihmeellisten kirjoitustensa joka ainoassa jaksossa – luvatun ilmoituksen päivänä kerrassaan millekään omistautumasta, olipa se taivaassa tahi maan päällä. ”Oi ihmiset”, Hän sanoi. ”Olen ilmaissut itseni Hänen ilmaisemistansa varten ja saattanut kirjani Bayánin teille laskeutumaan vain Hänen asiansa totuuden vahvistaakseni. Peljätkäätte Jumalaa älkääkä kiistelkö Hänen kanssaan, niin kuin Qur'ánin kansa on Minun kanssani kiistellyt. Milloin Hänestä vain kuulettekin, rientäkää Häntä vastaan ja takertukaa kaikkeen, minkä Hän teille ilmoittaa. Mikään muu kuin Hän ei voi teitä milloinkaan hyödyttää; ei, vaikka esittäisitte ensimmäisestä viimeiseen kaikkien niiden todisteet, jotka ennen teitä olivat.”

Mutta kun muutaman vuoden vierähdettyä jumalallisen säädöksen taivas halaistiin ja Bábin kauneus ilmaantui Jumalan nimien pilvissä uuteen asuun verhottuna, nämä samat ihmiset nousivat kavalasti vastustamaan häntä, jonka valo sulkee kaikki luodut syleilyynsä. He rikkoivat Hänen liittonsa, torjuivat Hänen totuutensa, kiistelivät Hänen kanssaan, moittivat Hänen merkkejänsä, pitivät valheena Hänen todisteitansa ja liittyivät uskottomien joukkoon. Lopulta he päättivät riistää Hänen henkensä. Näin on laita niiden, jotka ovat syvälle erheeseen eksyneet.

sivu 166Ja kun he käsittivät olevansa voimattomat tarkoitustansa saavuttamaan, he ryhtyivät vehkeilemään Häntä vastaan. Huomatkaa, kuinka he joka hetki punoivat uusia juonia Hänen vahingoksensa voidakseen siten loukata ja häväistä Jumalan asiaa. Sano: Voi teitä! Kautta Jumalan! Vehkeilynne saattavat teidät häpeään. Herranne, armon Jumala, on täysin riippumaton kaikista luoduistansa. Kerrassaan mikään ei voi lisätä eikä vähentää sitä, minkä Hän omistaa. Jos te uskotte, niin omaksi parhaaksenne uskotte; jos taas ette usko, niin itse siitä kärsitte. Milloinkaan ei uskottoman käsi voi Hänen viittansa helmaa tahrata.

Oi palvelijani, joka uskot Jumalaan! Kaikkivaltiaan vanhurskauden kautta! Jos kävisin sinulle kertomaan kaiken, mikä Minua on kohdannut, eivät ihmisten sielut eivätkä mielet kestäisi tuon kerronnan kuormaa. Jumala itse on todistajani! Pidä vaarin itsestäsi äläkä seuraa noiden ihmisten jälkiä. Ajattele ahkerasti Herrasi asiaa. Pyri tuntemaan Hänet Hänen oman itsensä äläkä muiden välityksellä. Sillä koskaan ei kukaan muu kuin Hän voi sinua hyödyttää. Tästä todistavat kaikki luodut, voisitpa sen vain käsittää.

Herrasi, kaikkein kirkkaimman, kaikkein voimallisimman luvalla käy esiin verhon takaa ja tartu niiden silmäin edessä, jotka ovat taivaissa ja maan päällä, Herrasi, saavuttamattoman, korkeimman nimessä kuolemattomuuden kaikkiin ja juo siitä kylläksesi, äläkä ole niitä, jotka empivät. Vannon Jumalan kautta! Sillä hetkellä, kun sinä huulillasi tuota maljaa sivu 167 kosketat, on korkeuden joukko sinua ylistävä näin sanoen: ”Juo täysin siemauksin, oi sinä, joka olet vilpittömästi uskonut Jumalaan!”, ja kuolemattomuuden kaupunkien asukkaat julistavat: ”Ilo olkoon osanasi, oi sinä, joka olet tyhjentänyt Hänen rakkautensa maljan!”, ja ylevyyden kieli on sinua tervehtivä: ”Suuri, oi palvelijani, on sinua odottava siunaus, sillä sinä olet saavuttanut sen, mitä kukaan ei ole saavuttanut, paitsi ne, jotka ovat irrottautuneet kaikesta, mikä on taivaissa, ja kaikesta, mikä on maan päällä, ja jotka ovat todellisen irrottautumisen vertauskuvia.”