Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

74: Joka ainut Jumalan suusta lähtevä sana…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

74: Joka ainut Jumalan suusta lähtevä sana…

sivu 160Joka ainut Jumalan suusta lähtevä sana on täynnä voimaa, joka voi valaa uuden elämän jokaiseen ihmisruumiiseen, jos lienette niitä, jotka käsittävät tämän totuuden. Kaikki tässä maailmassa näkemänne suurenmoiset saavutukset ovat Hänen korkeimman ja ylevimmän tahtonsa, Hänen ihmeellisen ja taipumattoman tarkoituksensa vaikutuksesta ilmaistut. Pelkästään sanan ”muodostaja” ilmaiseminen sen Hänen huuliltansa lähtiessä ja julistaessa ihmiskunnalle Hänen ominaisuuksiansa vapauttaa sellaisen voiman, joka voi halki aikakausien synnyttää kaikki ne moninaiset taidot, joita ihmiskäsi kykenee tuomaan ilmi. Tämä on totisesti varma totuus. Tuskin on tämä loistava sana lausuttu, kun sen kaikkien luotujen sisimmässä värähtelevät elävöittävät voimat jo luovat keinot ja välineet, joilla nuo taidot voidaan tuoda ilmi ja täydellistää. Kaikki nyt nähtävissänne olevat suurenmoiset saavutukset ovat tämän nimen ilmaisemisen välitöntä seurausta. Tulevina päivinä te totisesti olette näkevä sellaista, mistä ette milloinkaan aiemmin ole edes kuulleet. Näin on Jumalan muistioissa säädetty, eikä sitä voi käsittää kenkään, paitsi ne, joilla on terävä näkö. Samaten sinä hetkenä, jolloin ominaisuuttani ”kaikkitietävä” ilmaiseva sana lähtee suustani, on jokainen luotu olento lahjojensa ja rajoitustensa mukaisesti saava kyvyn päästä ihmeellisimpienkin tieteiden tuntemukseen sekä voiman niitä ajan oloon ilmi saattaa Hänen käskystänsä, joka on kaikkivaltias, kaikkitietävä. Tiedä varmasti, että joka ainoan muunkin sivu 161 nimen ilmoittamiseen liittyy vastaavanlainen jumalallisen voiman ilmentyminen. Joka ainut Jumalan suusta lähtevä kirjain on todellakin äitikirjain, joka ainut jumalallisen ilmoituksen alkulähteen lausuma sana on äitisana, ja Hänen muistionsa äitimuistio. Hyvin on niiden, jotka tämän totuuden ymmärtävät.