Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

73: On selvää ja ilmeistä, että kun on reväisty rikki verhot…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

73: On selvää ja ilmeistä, että kun on reväisty rikki verhot…

sivu 159On selvää ja ilmeistä, että kun on reväisty rikki verhot, jotka kätkevät Jumalan nimien ja ominaisuuksien ilmentymien, ei vaan kaikkien luotujen, näkyvien ja näkymättömien, todellisuudet, ei ole jäljellä muuta kuin Jumalan merkki, jonka Hän itse on näihin todellisuuksiin asettanut. Tämä merkki on säilyvä niin kauan, kuin Herra, sinun Jumalasi, taivaitten ja maan herra, tahtoo. Jos kaikille luoduille on suotu näin suuret siunaukset, kuinka paljon korkeampi kohtalo siis odottaakaan tosi uskovaa, jonka olemassaoloa ja elämää on pidettävä koko luomakunnan alkutarkoituksena. Niin kuin uskon käsite on ollut alusta, jolla ei ole alkua, ja on säilyvä loppuun asti, jolla ei ole loppua, samoin on tosi uskova ikuisesti elävä ja säilyvä. Hänen henkensä on iankaikkisesti kiertävä Jumalan tahdon ympärillä. Hän on pysyvä niin kauan, kuin Jumala itse on pysyvä. Hänet ilmaistaan Jumalan ilmoituksen kautta ja kätketään Hänen käskystänsä. On aivan selvää, että kuolemattomuuden valtakunnan ylhäisimmät kartanot on säädetty niiden tyyssijaksi, jotka ovat Jumalaan ja Hänen merkkeihinsä vilpittömästi uskoneet. Tuolle pyhälle istuimelle ei kuolema voi milloinkaan tunkeutua. Näin Me olemme Herrasi merkit sinulle uskonut, jotta voisit pysyä lujana rakkaudessasi Häneen ja olla niitä, jotka käsittävät tämän totuuden.