Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

72: Älkää antako sydäntenne ahdistua…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

72: Älkää antako sydäntenne ahdistua…

Älkää antako sydäntenne ahdistua, oi ihmiset, kun läsnäoloni kirkkaus sammuu ja ilmaisuni valtameri vaikenee. Siihen, että Minä olen teidän keskuudessanne, sisältyy viisaus, ja siihen, että keskuudestanne poistun, toinen viisaus, käsittämätön kaikille paitsi Jumalalle, verrattomalle, kaikkitietävälle. Kirkkautemme valtakunnasta Me totisesti näemme teidät ja lähetämme korkeuden joukkojen armeijat ja suosiossamme olevien enkelten komppaniat auttamaan jokaista, joka nousee asiamme voittoa edistämään.

Oi maailman kansat! Jumala, ikuinen totuus, on todistajani siitä, että Herranne, rajoittamattoman, lausumien sanojen suloisuus on kallioista saattanut puhkeamaan raikkaiden, vienojuoksuisten vetten vuot, mutta te vain uinutte. Luopukaa siitä, minkä omistatte, ja irrottautuneisuuden siivin kohotkaa kaiken luodun tuolle puolen. Näin käskee teitä luomakunnan sivu 158 Herra, jonka kynän liike on mullistanut ihmiskunnan sielun.

Tiedättekö te, mistä korkeuksista Herranne, kaikkein kirkkain, teitä kutsuu? Kuvitteletteko tunteneenne kynän, jolla Herranne, kaikkien nimien herra, teitä käskee? Ei, kautta elämäni! Jos te sen tuntisitte, te hylkäisitte maailman ja kaikesta sydämestänne kiirehtäisitte rakastetun läheisyyteen. Teidän henkenne hurmaantuisivat Hänen sanastansa niin, että syöksisitte sekasortoon ylhäisenkin maailman, tästä pienestä ja vähäpätöisestä puhumattakaan. Näin ovat anteliaisuuteni sadekuurot armoni osoituksena langenneet alas laupeuteni taivaasta, jotta te voisitte olla kiitollisia. – –

Varokaa, etteivät lihan himot ja turmeltuneet taipumukset aiheuta hajaannusta keskuudessanne. Olkaa kuin yhden käden sormet, kuin yhden ruumiin jäsenet. Näin neuvoo teitä ilmoituksen kynä, jos lienette niitä, jotka uskovat.

Ajatelkaa Jumalan armoa ja Hänen antejansa. Hän määrää teille sitä, mikä teitä hyödyttää, vaikka Hän itse on täysin riippumaton kaikista luoduista. Teidän pahat tekonne eivät voi Meitä milloinkaan vahingoittaa eivätkä hyvät tekonne Meitä hyödyttää. Yksin Jumalan tähden Me teitä kutsumme. Tästä jokainen ymmärrystä ja syvällistä näkemystä omaava ihminen todistaa.