Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

71: Älkää masentuko, oi maailman kansat…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

71: Älkää masentuko, oi maailman kansat…

Älkää masentuko, oi maailman kansat, kun Minun kauneuteni päiväntähti laskee ja Minun pyhättöni taivas kätkeytyy silmiltänne. Nouskaa edistämään Minun asiaani ja ylistämään Minun sanaani ihmisten keskuudessa. Kaikkina aikoina Me olemme teidän kanssanne ja totuuden voimalla teitä vahvistamme. Me olemme totisesti Kaikkivaltias. Ken on tuntenut Minut, nousee niin järkähtämättömästi Minua palvelemaan, etteivät maan eivätkä taivaan vallat voi häntä hänen aikeissansa horjuttaa.

Maailman kansat ovat syvässä unessa. Jos ne heräisivät horteestansa, ne rientäisivät innokkaasti Jumalan, kaikkitietävän, kaikkiviisaan tykö. Ne hylkäisivät sivu 156 kaiken, mitä omistavat, vaikka niillä olisi maan kaikki aarteet, jotta niiden Herra niitä muistaisi ja edes yhden ainoan sanan niille lausuisi. Näin neuvoo teitä Hän, joka tuntee salatut asiat, muistiossa, jota luotujen silmät eivät ole nähneet ja joka on ilmoitettu yksin Hänelle, kaikkien maailmoiden kaikkivaltiaalle suojelijalle. Niin hämmentyneitä ne ovat paheellisten pyyteittensä humalassa, etteivät pysty tuntemaan kaiken olemassaolon herraa, jonka ääni kaikilta tahoilta kuuluvasti julistaa: ”Ei ole muuta Jumalaa kuin Minä, mahtava, kaikkiviisas.”

Sano: Älkää iloitko siitä, mitä omistatte. Tänä iltana se on teidän, huomenna se on toisten omistuksessa. Näin varoittaa teitä Hän, joka on kaikkitietävä, kaiken tunteva. Sano: Voitteko te väittää, että se, minkä omistatte, on kestävää taikka varmaa. Ei! Kautta oman itseni, kaikkein armahtavaisimman! Elonne päivät kiitävät pois kuin tuulen henkäys, ja kunnianne ja loistonne katoavat, niin kuin on kadonnut niiden kunnia ja loisto, jotka ovat teidän edellänne menneet. Ajatelkaa, oi ihmiset! Kuinka onkaan käynyt muinaisten päivienne, kadonneitten vuosisatojenne? Onnellisia ovat ne päivät, jotka pyhitetään Jumalan muistelolle, ja siunattuja ne tunnit, jotka vietetään ylistäen Häntä, joka on kaikkiviisas. Kautta elämäni! Ei mahtavain loisto eikä rikkaitten vauraus, ei edes jumalattomien valta-asema ole säilyvä. Vain sana Häneltä, ja kaikki tulee katoamaan. Hän totisesti on kaikkivoipa, kaiken voittava, kaikkivaltias. Mitä hyötyä on siitä maisesta tavarasta, minkä ihmiset sivu 157 omistavat? Sen, mikä heitä hyödyttää, he ovat täysin hyljänneet. Ennen pitkää heidän pitää unestansa heräämän ja toteaman, etteivät enää kykenekään saavuttamaan sitä, mikä heiltä on jäänyt huomaamatta heidän Herransa, kaikkivaltiaan, kaikkein ylistetyimmän päivinä. Jos he tämän vain tietäisivät, he luopuisivat kaikesta, mikä heillä on, jotta heidän nimensä voitaisiin Hänen valtaistuimensa edessä mainita. Heidät totisesti luetaan kuolleihin.