Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

7: Totisesti sanon: Tämä on se päivä, jona ihmiskunta…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

7: Totisesti sanon: Tämä on se päivä, jona ihmiskunta…

sivu 27Totisesti sanon: Tämä on se päivä, jona ihmiskunta voi nähdä Luvatun kasvot ja kuulla Hänen äänensä. Jumalan kutsu on kajahtanut ja Hänen kasvojensa valo koittanut ihmisten ylle. Jokaisen ihmisen tulee sydämensä taulusta puhdistaa joka ainoan turhan sanan jälki ja avoimin ja ennakkoluulottomin mielin tutkia Hänen ilmoituksensa merkkejä, Hänen tehtävänsä todisteita ja Hänen kirkkautensa tunnuksia.

Suuri on totisesti tämä päivä! Kaikkien pyhien kirjoitusten sitä Jumalan päiväksi1 nimittävät viittaukset todistavat sen suuruudesta. Jokaisen Jumalan profeetan, jokaisen Jumalan sanansaattajan sielu on janonnut tätä verratonta päivää. Samoin ovat kaikki maan sukukunnat sitä ikävöineet. Mutta tuskin oli Hänen ilmoituksensa päiväntähti koittanut Jumalan tahdon taivaalle, kun jo tavattiin ymmällään ja piittaamattomina kaikki, paitsi ne, joita Kaikkivaltias katsoi hyväksi johdattaa.

Oi sinä, joka olet Minua muistanut! Mitä synkin verho on erottanut maailman kansat Hänen kirkkaudestansa ja estänyt niitä Hänen kutsuansa kuulemasta. Suokoon Jumala, että ykseyden valo ympäröisi kaiken maan ja että sinetti ”valtakunta on Jumalan”2 voitaisiin painaa sen kaikkien kansojen otsaan.

1 Vrt. Qur'án 19:37, 24:64, 28:61, 28:65, 28:74, 40:15-8, 41:47, 83:5-6.

2 Vrt. Qur'án 6:74, 22:56, 25:26, 35:13, 39:6, 40:16, 64:1, 67:1.