Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

68: Oi sinä, joka olet puuni hedelmä ja lehti…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

68: Oi sinä, joka olet puuni hedelmä ja lehti…

sivu 151Oi sinä, joka olet puuni hedelmä ja lehti! Armoni ja kirkkauteni levätkööt sinun päälläsi. Älköön sydämesi olko murheinen siitä, mikä sinua on kohdannut. Jos tutkisit elämän kirjan sivuja, löytäisit sieltä varmasti sen, mikä karkottaisi murheesi ja haihduttaisi tuskasi.

Tiedä, oi puuni hedelmä, että kohtaloon ja ennalta määräämiseen liittyvät korkeimman säätäjän säädökset ovat kahta eri lajia. Molempia on toteltava, molemmat on hyväksyttävä. Toinen on väistämätön, toinen taas, ihmiskäsittein ilmaistuna, todennäköinen. Edelliseen on kaikkien varauksettomasti alistuttava, sillä se on ehdoton ja peruuttamaton. Jumala kuitenkin kykenee sen muuttamaan ja kumoamaan. Koska sellaisesta muutoksesta vääjäämättä aiheutuisi suurempaa vahinkoa kuin säädöksen säilyttämisestä ennallaan, tulisi kaikkien auliisti alistua siihen, mitä Jumala on tahtonut, ja luottavaisin mielin sitä noudattaa.

Säädös, joka on todennäköinen, on kuitenkin sellainen, että harras rukous ja anominen voivat sen torjua.

Suokoon Jumala, että sinä, joka olet puuni hedelmä, ja ne, jotka ovat sinuun yhteydessä, varjeltuisitte sen pahoilta seurauksilta.

Sano: Oi Jumala, minun Jumalani! Olet uskonut haltuuni talletuksen itseltäsi ja olet nyt laupiaan tahtosi mukaisesti ottanut sen takaisin luoksesi. Ei sovi minun, joka olen vain Sinun palvelijattaresi, kysyä, mistä syystä tämä on minua kohdannut tai miksi se sivu 151 on tapahtunut, sillä kaikissa teoissasi Sinä olet ylistettävä ja säädöksessäsi Sinua on toteltava. Palvelijattaresi on, oi Herrani, pannut toivonsa Sinun armoosi ja anteliaisuuteesi. Salli hänen saavuttaa se, mikä on johdattava hänet Sinun läheisyyteesi ja hyödyttävä häntä kaikissa Sinun maailmoissasi. Sinä olet anteeksi antava, kaikkein anteliain. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, säätäjä, ikiaikainen.

Suo siunauksesi, oi Herra, minun Jumalani, niille, jotka ihmisten edessä ovat juoneet Sinun rakkautesi viiniä ja vihollisistasi huolimatta ovat tunnustaneet Sinun ykseytesi, todistaneet ainoudestasi ja vakuuttaneet uskoansa siihen, mikä on saattanut luotujesi joukossa olevien sortajain jäsenet vavistuksen valtaan ja korskeitten lihan vavahtelemaan. Todistan, ettei Sinun yliherruutesi voi milloinkaan kadota ja ettei Sinun tahtoasi voida muuksi muuttaa. Määrää niille, jotka ovat kääntäneet kasvonsa Sinun puoleesi, sekä palvelijattarillesi, jotka ovat lujasti takertuneet Sinun köyteesi, sitä, mikä on Sinun anteliaisuutesi valtameren ja taivaallisen armosi mukaista.

Sinä olet, oi Jumala, Hän, joka on julistanut itsensä rikkauden Herraksi ja on luonnehtinut kaikkia itseään palvelevia köyhiksi ja puutteenalaisiksi. Kuten olet kirjoittanut: ”Oi te, jotka uskotte! Te olette vain köyhiä, Jumalaa tarvitsevia; Jumala taas on kaiken omistava, kaikkein ylistetyin.” Kun nyt olen myöntänyt oman köyhyyteni ja tunnustanut Sinun rikkautesi, älä salli minun jäädä osattomaksi Sinun rikkauksiesi sivu 153 loistosta. Sinä totisesti olet korkein suojelija, kaikkitietävä, kaikkiviisas.