Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

66: Peljätkäätte Jumalaa, te kaupungin…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

66: Peljätkäätte Jumalaa, te kaupungin…

sivu 144Peljätkäätte Jumalaa, te kaupungin1 asukkaat, älkääkä kylväkö eripuran siementä ihmisten keskuuteen. Älkää kulkeko paholaisen polkuja, vaan vaeltakaa elonne vähäisiksi käyneet päivät ainoan tosi Jumalan teitä. Teidän päivänne tulevat päättymään, niin kuin ovat päättyneet niiden päivät, jotka ennen teitä elivät. Tomuksi te tulette jälleen, kuten tulivat esi-isänne.

Tietäkää, etten Minä ketään pelkää paitsi Jumalaa. Kehenkään muuhun en ole pannut luottamustani kuin Häneen, kehenkään en takerru paitsi Häneen enkä toivo muuta, kuin mitä Hän on Minulle toivonut. Tämä on todellakin sydämeni halu, jospa sen vain tietäisitte. Olen antanut sieluni ja ruumiini uhriksi Jumalalle, kaikkien maailmoiden Herralle. Ken on tuntenut Jumalan, ei tunne ketään muuta kuin Hänet, ja ken Jumalaa pelkää, ei pelkää ketään paitsi Häntä, vaikka kaikki maan vallat nousisivat ja järjestäytyisivät Häntä vastaan. En puhu muutoin kuin Hänen käskystänsä, enkä Jumalan voiman ja mahdin turvin seuraa muuta kuin Hänen totuuttansa. Hän totisesti on palkitseva totuudelliset.

Kerro, oi palvelija, mitä näit saapuessasi kaupunkiin, jotta todistuksesi säilyisi ihmisten keskuudessa ja olisi varoituksena niille, jotka uskovat. Kaupunkiin saapuessamme Me näimme sen käskynhaltijat ja vanhimmat lasten lailla yhteen kerääntyneinä ja savella leikkimässä. Ketään Me emme tavannut, joka sivu 145 olisi ollut kyllin kehittynyt omaksumaan niitä totuuksia, jotka Jumala on Meille opettanut, tahi kypsä ymmärtämään ihmeellisiä viisauden sanojamme. Sisäinen silmämme itki katkerasti heitä, heidän rikkomuksiansa sekä heidän täydellistä välinpitämättömyyttänsä siitä, mitä varten heidät on luotu. Tämän Me tuossa kaupungissa näimme ja olemme katsonut hyväksi kirjaamme merkitä, jotta se olisi heille ja koko ihmiskunnalle varoitukseksi.

Sano: Jos te tavoittelette tätä elämää ja sen turhuuksia, teidän olisi pitänyt niitä tavoitella, kun vielä olitte äitinne kohdussa, sillä silloin te niitä alati lähestyitte, jospa sen vain käsittäisitte. Syntymästänne ja täysi-ikäiseksi tulostanne asti te taas olette herkeämättä tästä maailmasta etääntyneet ja lähestyneet tomun maailmaa. Miksi siis niin ahnaasti kokoaisitte maisia aarteita, koska päivänne kuitenkin ovat luetut ja mahdollisuutenne miltei menetetyt? Ettekö siis, oi piittaamattomat, tahdo ravistautua unestanne?

Kuunnelkaa neuvoja, joita tämä palvelija teille Jumalan tähden antaa. Hän ei totisesti pyydä teiltä minkäänlaista palkkaa, vaan tyytyy siihen, minkä Jumala on Hänelle määrännyt, ja alistuu täysin Hänen tahtoonsa.

Elonne päivät ovat ehtimässä iltaan, oi ihmiset, ja loppunne lähenee nopeasti. Luopukaa siis siitä, minkä itse olette keksineet ja mihin niin tiukasti takerrutte, ja tarttukaa lujasti Jumalan määräyksiin, jotta kenties voisitte saavuttaa sen, minkä Hän on teille tarkoittanut, sekä kuulua niihin, jotka kulkevat sivu 146 oikeaa tietä. Älkää iloitko maailmasta ja sen turhasta rihkamasta älkääkä niihin toivoanne panko. Olkoon turvanne Jumalan, ylimmän, ylhäisimmän muistelossa. Ennen pitkää Hän on tekevä tyhjäksi kaiken, minkä omistatte. Häntä peljätkää älkääkä unohtako liittoa, jonka Hän on kanssanne tehnyt; älkää myöskään olko niitä, jotka ovat Hänestä kuin verholla erotetut.

Varokaa, ettette ylpisty Jumalan edessä ettekä halveksuen torju Hänen rakkaitansa. Osoittakaa nöyrästi kunnioitustanne uskollisille, jotka ovat Jumalaan ja Hänen merkkeihinsä uskoneet, sillä heidän sydämensä todistavat Hänen ykseydestänsä, heidän kielensä julistavat Hänen ainouttansa, eivätkä he puhu muutoin kuin Hänen luvallansa. Täten Me teitä oikeellisuudessa kehotamme ja totuudessa varoitamme, jotta te kenties havahtuisitte.

Älkää sälyttäkö ainoankaan sielun kannettavaksi taakkaa, jota ette tahtoisi päällenne sälytettävän, älkääkä toivoko kenellekään, mitä ette itsellenne toivo. Tämä on paras neuvoni teille, kunpa sitä vain noudattaisitte.

Kunnioittakaa niitä keskuudessanne olevia hengenmiehiä ja oppineita, joiden käytös vastaa heidän puheitansa, jotka eivät ylitä Jumalan asettamia rajoja ja joiden tuomiot ovat sopusoinnussa Hänen kirjassansa ilmoittamiensa käskyjen kanssa. Tietäkäätte, että he ovat opastuksen valoina niille, jotka ovat taivaissa ja maan päällä. Ne, jotka suhtautuvat halveksien ja välinpitämättömästi keskuudessansa eläviin sivu 147 hengenmiehiin ja oppineihin, ovat totisesti muuttaneet sitä suosiota, jolla Jumala on heitä suosinut.

Sano: Odottakaatte, kunnes Jumala muuttaa suosionsa teitä kohtaan. Häneltä ei mikään jää huomaamatta. Hän tuntee niin taivaiden kuin maankin salaisuudet. Hänen tietonsa käsittää kaiken. Älkää riemuitko siitä, mitä olette tehneet tahi vastaisuudessa teette, älkääkä iloitko niistä kärsimyksistä, joilla olette Meitä koetelleet, sillä sellaisin keinoin te ette voi asemaanne ylentää, jospa vain terävästi ymmärtäen tutkisitte tekojanne. Ette myöskään voi vähentää Meidän asemamme ylevyyttä. Ei, vaan Jumala on lisäävä palkkaa, jolla Hän on Meitä palkitseva, koska olemme pysynyt hellittämättömän kärsivällisenä Meitä kohdanneissa koettelemuksissa. Hän on totisesti suova suuremman palkkion niille, jotka kärsivällisesti kestävät.

Tietäkäätte, että ammoisista ajoista asti ovat koettelemukset ja kärsimykset olleet Jumalan valittujen ja Hänen rakkaittensa sekä niiden Hänen palvelijainsa osana, jotka ovat kaikesta paitsi Hänestä irrottautuneet ja joita maailman hankinnat ja myynnit eivät eksytä muistamasta Kaikkivaltiasta, jotka eivät puhu ennen kuin Hän on puhunut, ja jotka toimivat Hänen käskynsä mukaan. Näin on Jumala aina menetellyt ja näin hän on vastakin menettelevä. Siunattuja ovat ne, jotka kestävät horjumattomina, ovat kärsivällisiä koettelemuksissa ja vaikeuksissa, eivät vaikeroi mitään, mikä heitä kohtaa, ja kulkevat alistumisen polkua. – –

sivu 148Se päivä lähenee, jona Jumala on luonut kansan, joka on muistava Meidän päiviämme, on kertova Meidän koettelemuksistamme sekä vaativa takaisin oikeuksiamme niiltä, jotka vähintäkään todistetta esittämättä ovat tehneet Meille huutavaa vääryyttä. Jumala totisesti vallitsee niiden elämää, jotka ovat Meitä vastaan rikkoneet, ja tarkoin Hän tuntee heidän tekonsa. Hän on epäilemättä tarttuva heihin heidän syntiensä tähden. Rankaisijoista on Hän totisesti ankarin.

Näin Me olemme teille kertonut ainoasta tosi Jumalasta ja alas lähettänyt sen, minkä Hän oli ennalta säätänyt, jotta te kenties anoisitte Hänen anteeksiantoansa, palaisitte Hänen tykönsä, vilpittömästi katuisitte, tajuaisitte pahat tekonne, ravistautuisitte unestanne, heräisitte piittaamattomuudestanne, sovittaisitte laiminlyöntinne ja olisitte niitä, jotka hyvää tekevät. Tunnustakoon, ken tahtoo, Minun sanojeni totuuden; ken taas ei tahdo, hän niistä pois kääntyköön. Minun ainoa velvollisuuteni on muistuttaa teitä laiminlyödystä velvollisuudestanne Jumalan asiaa kohtaan, jotta te kenties kuuluisitte niihin, jotka ottavat varteen varoitukseni. Kuulkaa siis puheeni ja palatkaa katuen Jumalan tykö, jotta Hän laupeudessansa teitä armahtaisi, pesisi pois syntinne ja antaisi anteeksi rikkomuksenne. Hänen armonsa suuruus voittaa Hänen vihansa vimman, ja Hänen laupeutensa sulkee sisäänsä kaikki, jotka ovat olevaisuuteen kutsutut ja elämän viittaan verhotut, kuuluivatpa he menneeseen tahi tulevaan.

1 Konstantinopoli.