Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

64: Tahdomme muistella korkeimman autuuden…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

64: Tahdomme muistella korkeimman autuuden…

Tahdomme muistella korkeimman autuuden asuntoa1, tuota pyhää ja loistavaa kaupunkia, jossa rakastetuimman sulotuoksu on tulvehtinut, jossa Hänen merkkinsä on levitetty, Hänen kirkkautensa todisteet paljastettu, Hänen viirinsä kohotettu, Hänen pyhättönsä pystytetty ja Hänen jokainen viisas säädöksensä ilmoitettu.

Se on kaupunki, jossa jälleenyhtymisen suloiset tuoksut ovat leyhyneet ja saaneet Jumalan vilpittömät rakastajat vetäytymään Hänen tykönsä ja etsimään pääsyä pyhyyden ja kauneuden tyyssijoille. Onnellinen on se matkalainen, joka suuntaa askelensa kohden tätä kaupunkia, joka sen sisälle pääsee ja Herransa, armollisen, kaikkein ylistetyimmän armonvirrasta juo jälleenyhtymisen viiniä.

Olen saapunut luoksesi, oi sydämen kaipuun maa, tuoden sanomaa Jumalalta, ja julistan sinulle Hänen armollista suosiotansa ja laupeuttansa, ja tervehdän ja ylistän sinua Hänen nimessänsä. Mittaamaton on totisesti Hänen anteliaisuutensa ja hyvyytensä. Siunattu olkoon se ihminen, joka kääntää kasvonsa sivu 140 sinun puoleesi ja tuntee sinussa Jumalan, kaikkien maailmoiden Herran läsnäolon suloisen tuoksun. Hänen kirkkautensa levätköön sinun päälläsi ja Hänen valonsa loisto sinut ympäröiköön, sillä Jumala on tehnyt sinusta paratiisin palvelijoillensa ja julistanut sinut siksi pyhäksi ja siunatuksi maaksi, jonka Hän itse profeettainsa ja sanansaattajainsa ilmaisemissa kirjoissa on maininnut.

Sinun kauttasi, oi sädehtivän kirkkauden maa, on avautunut hulmuamaan viiri ”Ei ole muuta jumalaa kuin Hän”2 ja kohotettu liehumaan lippu ”Minä totisesti olen totuus, kaiken näkymättömän tuntija”3. Jokaisen sinussa vierailevan tulee riemuita sinusta ja niistä, jotka sinussa asustavat, jotka ovat Minun puustani haarautuneet ja ovat sen lehtiä, jotka ovat Minun kirkkauteni merkkejä, jotka seuraavat ja rakastavat Minua ja ovat mitä suurimman päättäväisyyden vallassa kääntäneet kasvonsa Minun loistavan asemani puoleen.

1 Tihrán.

2 Vrt. Qur'án 2:163, 2:255, 3:17, 4:87, 6:103, 7:158, 9:31, 9:129 ym.

3 Vrt. Qur'án 6:104, 22:62, 28:75, 31:28-30, 35:38, 44:6 ym.