Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

61: Maailma on ahdistuksen vallassa…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

61: Maailma on ahdistuksen vallassa…

Maailma on ahdistuksen vallassa, ja sen tuskaisuus lisääntyy päivä päivältä. Sen kasvot ovat kääntyneet tottelemattomuuteen ja jumalattomuuteen. Niin suuri on sen ahdinko oleva, ettei olisi soveliasta eikä suotavaa sitä nyt paljastaa. Pitkään tulee sen turmeltuneisuus jatkumaan. Ja määrähetken koittaessa on yhtäkkisesti ilmaantuva se, mikä on saattava ihmiskunnan jäsenet vavistuksen valtaan. Silloin ja vasta silloin on jumalallinen viiri hulmahtava ja Paratiisin Satakieli sävelmänsä laulava.