Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

60: Vankeuteni ei voi aiheuttaa Minulle…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

60: Vankeuteni ei voi aiheuttaa Minulle…

Vankeuteni ei voi aiheuttaa Minulle minkäänlaista häpeää. Ei, kautta elämäni, se tuottaa Minulle kunniaa. Se, mikä voi saattaa Minut häpeämään, on sellaisten seuraajieni käytös, jotka julistavat rakastavansa Minua, vaikka todellisuudessa seuraavat paholaista. He totisesti kuuluvat kadotettujen joukkoon.

Kun tälle ilmoitukselle asetettu aika täyttyi ja Hän, joka on maailman päiväntähti, ilmaantui 'Iráqissa, kehotti Hän seuraajiansa noudattamaan sitä, mikä puhdistaa heidät kaikesta maallisesta liasta. Jotkut tahtoivat seurata turmeltuneista taipumuksistansa syntyneitä haluja, toiset taas vaelsivat vanhurskauden ja totuuden tietä ja tulivat oikeaan ohjatuiksi.

Sano: Sitä ei tule lukea Bahán kansaan kuuluvaksi, joka seuraa maallisia halujansa ja kiinnittää sydämensä sivu 136 maisiin asioihin. Minun todellinen seuraajani on se, joka saapuessaan puhdasta kultaa olevaan laaksoon kulkisi vapaana kuin pilvi sen halki, taakseen katsomatta tahi seisahtamatta. Sellainen ihminen totisesti on Minusta. Hänen vaatteestaan voivat korkeuden joukot tuntea pyhyyden sulotuoksun. – – Ja jos hän kohtaisi naisista viehättävimmän ja kauneimman, hän ei tuntisi sydämessänsä vähintäkään viettelystä tämän kauneutta kohtaan. Sellainen ihminen on todella tahrattoman siveyden olennoituma. Näin neuvoo teitä Ikiaikaisen kynä Herranne, kaikkivaltiaan, kaikkein anteliaimman käskyn mukaan.