Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

6: Katsokaa, kuinka maailman eri kansat…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

6: Katsokaa, kuinka maailman eri kansat…

Katsokaa, kuinka maailman eri kansat ja sukukunnat ovat odottaneet Luvatun tuloa. Mutta tuskin Hänet, joka on Totuuden Aurinko, oli ilmaistu, kun katso, kaikki kääntyivät pois sivu 26 Hänestä, paitsi ne, joita Jumala näki hyväksi johdattaa. Tänä päivänä emme rohkene kohottaa verhoa, joka kätkee jokaisen tosi uskovan saavutettavissa olevan ylevän aseman, sillä ilo, jonka sen paljastaminen vääjäämättömästi synnyttäisi, voisi hyvinkin saattaa jotkut taintumaan ja kuolemaan.

Hän, joka on Bayánin sydän ja keskus, on kirjoittanut: ”Siemen, jossa piilevät tulevan ilmoituksen mahdollisuudet, on varustettu voimalla, joka voittaa kaikkien Minun seuraajieni yhdistetyt voimat.” Ja vielä Hän sanoo: ”Suurin kaikista kunnianosoituksistani Häntä kohtaan, joka on tuleva Minun jälkeeni, on tämä kirjallinen tunnustukseni, etteivät mitkään Minun sanani riitä Häntä kuvailemaan eikä mikään Häntä koskeva maininta kirjassani Bayánissa voi tehdä oikeutta Hänen asiallensa.”

Sen, joka on tutkinut näihin yleviin sanoihin kätkeytyvien valtamerten syvyydet ja on käsittänyt niiden tärkeyden, voidaan sanoa nähneen välähdyksen siitä sanomattomasta kirkkaudesta, joka täyttää tämän mahtavan, tämän ylevän, tämän kaikkein pyhimmän ilmoituksen. Hyvin voidaan näin suuren ilmoituksen verrattomuuden perusteella kuvitella se kunnia, joka on sen uskollisten seuraajien osaksi tuleva. Ainoan tosi Jumalan vanhurskauden kautta! Pelkkä näiden sielujen henkäyskin on arvokkaampi kaikkia maan aarteita. Onnellinen on se ihminen, joka on sen saavuttanut, mutta voi niitä, jotka ovat piittaamattomia.