Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

59: Jokainen ennakkoluuloton havainnoija myöntää…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

59: Jokainen ennakkoluuloton havainnoija myöntää…

Jokainen ennakkoluuloton havainnoija myöntää auliisti, että tämä Vääryyttäkärsinyt on aina ilmoituksensa sarastuksesta asti kehottanut koko ihmiskuntaa kääntämään kasvonsa kirkkauden päivänkoittoon ja on kieltänyt turmeluksen, vihan, sorron ja jumalattomuuden. Ja kuitenkin, katsokaa, mitä sortajan käsi on saanut aikaan! Yksikään kynä ei rohkene kuvata hänen hirmuvaltiuttansa. Vaikka Hän, joka on ikuinen totuus, on tarkoittanut suoda iankaikkisen elämän kaikille ihmisille sekä taata heidän turvallisuutensa ja rauhansa, niin huomatkaa, kuinka he ovat nousseet Hänen rakkaittensa verta vuodattamaan ja ovat hänelle julistaneet kuolemantuomion.

Tämän sorron lietsojina ovat olleet juuri ne henkilöt, jotka ovat viisaista viisaimpien maineessa, niin mielettömiä kuin ovatkin. Niin suuri on heidän sokeutensa, että he ovat peittelemättömän kovakouraisesti heittäneet tähän lujasti linnoitettuun ja tuskaisaan vankilaan1 Hänet, jonka kynnyksellä palveleville koko maailma on luotu. Kaikkivaltias on kuitenkin huolimatta niin heistä kuin niistä, jotka ovat tämän ”suuren julistuksen”2 totuuden kieltäneet, muuttanut sivu 134 tämän vankilarakennuksen kaikkein ylhäisimmäksi paratiisiksi ja taivaitten taivaaksi.

Me emme ole kieltäytynyt niistä aineellisista antimista, jotka ovat lieventäneet kärsimyksiämme. Joka ainut seuralaisistamme on kuitenkin todistava puolestamme, että pyhä kartanomme on täysin vapaa noiden aineellisten antimien kahleista ja korkealla niiden yläpuolella. Ollessamme tähän vankilaan suljettuna me olemme kuitenkin suostunut ottamaan vastaan sellaisia tavaroita, joita uskottomat ovat pyrkineet meiltä epäämään. Jos löytyisi ihminen, joka Meidän nimessämme tahtoisi pystyttää rakennuksen puhtaasta kullasta tai hopeasta tahi verrattoman kallisarvoisin jalokivin koristellun talon, hänen toivomukseensa epäilemättä myönnyttäisiin. Hän totisesti tekee, mitä Hän tahtoo, ja säätää, minkä Hän hyväksi katsoo. Sitä paitsi on annettu lupa jokaiselle, joka vain tahtoo, tämän maan äärestä ääreen pystyttää ylväitä ja kunnioitusta herättäviä rakennuksia ja pyhittää Jordanvirtaan ja sen ympäristöön ulottuvat vauraat ja pyhät maa-alueet ainoan tosi Jumalan – ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa – palvontaan ja palvelukseen, jotta korkeimman kynän pyhissä kirjoituksissa antamat ennustukset täyttyisivät ja jotta kävisi silmin nähtäväksi se, minkä Jumala, kaikkien maailmoiden Herra, on tässä ylhäisimmissä, tässä pyhässä, tässä mahtavassa ja ihmeellisessä ilmoituksessa aikonut.

Me olemme muinoin lausunut nämä sanat: Levitä helmasi, oi Jerusalem! Pohtikaa tätä sydämissänne, oi sivu 135 Bahán kansa, ja lausukaa kiitosta Herrallenne, tulkitsijalle, kaikkein ilmeisimmälle.

Jos ne salaisuudet paljastettaisiin, joita ei tunne kukaan muu kuin Jumala, koko ihmiskunta saisi nähdä täydellisen ja ehdottoman oikeudenmukaisuuden todisteet. Täynnä varmuutta, jota kukaan ei voi epäillä, kaikki ihmiset tarttuisivat Hänen käskyihinsä ja tunnollisesti niitä noudattaisivat. Kirjassamme Me totisesti olemme säätänyt ihanan ja runsaan palkan jokaiselle, joka kääntyy pois jumalattomuudesta ja elää puhdasta ja pyhää elämää. Hän totisesti on suuri antaja, kaikkein anteliain.

1 ”Suurin vankila” 'Akkássa, missä Bahá'u'lláh oli vankeudessa.

2 Vrt. Qur'án 78:2.