Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

58: Muistele, mitä palvelijallemme Mihdílle ilmoitettiin…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

58: Muistele, mitä palvelijallemme Mihdílle ilmoitettiin…

sivu 132Muistele, mitä palvelijallemme Mihdílle ilmoitettiin salaperäisyyden maahan1 karkoittamisemme ensimmäisenä vuonna. Hänelle Me olemme ennustanut, mikä on tulevina päivinä kohtaava huonettamme2, jottei hän murehtisi siihen jo kohdistettujen ryöstön ja väkivallan tekojen tähden. Totisesti Herra, sinun Jumalasi, on tietoinen kaikesta, mikä on taivaissa, ja kaikesta, mikä on maan päällä.

Hänelle Me olemme kirjoittanut: Tämä ei ole ensimmäinen huonettamme kohdannut nöyryytys. Menneinä päivinä on sortajan käsi syytänyt solvauksia sen päälle. Tulevina päivinä se on totisesti joutuva niin syvään alennukseen, että jokainen ymmärtäväinen silmä on vuodattava kyyneleitä sen tähden. Näin Me olemme sinulle paljastanut verhon taakse kätkettyjä asioita, jotka ovat tutkimattomat kaikille paitsi Jumalalle, kaikkivaltiaalle, kaikkein ylistetyimmälle. Ajan täyttyessä Herra on totuuden voimalla sen kaikkien ihmisten silmissä korottava. Hän on tekevä siitä valtakuntansa viirin, pyhäkön, jota uskollisten joukot kiertävät. Näin on Herra, sinun Jumalasi, puhunut ennen valituksen päivän koittoa. Tämän ilmoituksen Me olemme pyhässä muistiossamme sinulle antanut, jottet murehtisi sitä, mikä huonettamme on vihollisen hyökkäysten tähden kohdannut. Kaikki sivu 133 kunnia olkoon Jumalalle, kaikkitietävälle, kaikkiviisaalle.

1 Adrianopoli.

2 Bahá'u'lláhin talo Baghdádissa.