Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

56: Älä salli minkään sinua murehduttaa…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

56: Älä salli minkään sinua murehduttaa…

sivu 128Älä salli minkään sinua murehduttaa, oi Tán maa1, sillä Jumala on valinnut sinut ilon lähteeksi koko ihmiskunnalle. Hän on, jos Hänen tahtonsa on, siunaava valtaistuintasi sellaisella henkilöllä, joka hallitsee oikeudenmukaisesti ja kokoaa yhteen Jumalan lauman, jonka sudet ovat hajottaneet. Iloiten ja riemuiten kääntää sellainen hallitsija kasvonsa Bahán kansan puoleen ja osoittaa heille suosiotansa. Jumalan silmissä hänet todellakin luetaan jalokiveksi ihmisten joukossa. Ikuisesti levätkööt hänen päällään Jumalan kirkkaus sekä kaikkien niiden kirkkaus, jotka Jumalan ilmaisemisen valtakunnassa asustavat.

Riemuitse mitä riemuisimmin, sillä Jumala on tehnyt sinusta ”valonsa päivänkoiton”, koska Hänen kirkkautensa ilmaisija on sinussa syntynyt. Iloitse tästä nimestä, joka sinulle on annettu – nimestä, jonka kautta armon päiväntähti on vuodattanut loistettansa ja niin maa kuin taivaskin tulleet valaistuiksi.

Ennen pitkää tulee asiain tila maassasi muuttumaan, ja vallan ohjakset tulevat siirtymään kansan käsiin. Herrasi totisesti on kaikkitietävä. Hänen arvovaltansa käsittää kaiken. Luota lujasti Herrasi armolliseen suosioon. Hänen laupeutensa katse on ikuisesti oleva sinun puoleesi kääntyneenä. Se päivä lähenee, jona kuohuntasi vaihtuu rauhaksi ja hiljaiseksi tyveneksi. Näin on ihmeellisessä kirjassa säädetty.

1 Tihrán.