Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

55: Muistele, oi Tán maa…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

55: Muistele, oi Tán maa…

Muistele, oi Tán maa1, muinaisia päiviä, joina Herrasi oli tehnyt sinusta valtaistuimensa sijan ja kietonut sinut kirkkautensa loisteeseen. Kuinka lukuisat ovatkaan ne pyhitetyt olennot, ne varmuuden vertauskuvat, jotka suuresta rakkaudestansa sinua kohtaan ovat antaneet henkensä ja uhranneet kaikkensa sinun edestäsi. Riemu tulkoon sinun osaksesi ja auvo niille, jotka sinua asuttavat. Todistan, että sinusta, kuten jokainen ymmärtäväinen sydän tietää, on lähtöisin Hänen elävä henkensä, joka on maailman kaivattu. Sinussa on näkymätön paljastettu, ja sinusta on ilmaantunut se, mikä oli ihmissilmiltä salassa. Ketä muistaisimme niistä monista vilpittömistä rakastajistasi, joiden veri on vuotanut porttiesi sisällä ja joiden tomu on nyt sinun multaasi kätkettynä? Jumalan sulotuoksut ovat lakkaamatta tulvehtineet ja ikuisesti ne tulevat yllesi tulvehtimaan. Kynämme on heltynyt muistelemaan sinua ja ylistämään sortovallan uhreja, niitä miehiä ja naisia, jotka mullassasi uinuvat.

Heidän joukossaan on oma sisaremme, jota nyt muistelemme osoituksena uskollisuudestamme ja todistuksena rakkaudestamme häntä kohtaan. Kuinka säälittävä olikaan hänen ahdinkonsa! Miten täydellisen sivu 127 alistuneena hän palasikaan Jumalansa tykö! Me yksin kaikenkäsittävässä tietämyksessämme olemme sen tietänyt.

Oi Tán maa! Jumalan armosta olet yhäti keskus, jonka ympärille Hänen rakastettunsa ovat kerääntyneet. Onnellisia ovat he; onnellinen joka ainut pakolainen, joka hakeutuu sinun suojaasi kohdatessaan kärsimyksiä Jumalan, tämän ihmeellisen päivän Herran polulla. Siunattuja ovat ne, jotka muistavat ainoaa tosi Jumalaa, ylistävät Hänen nimeänsä ja pyrkivät uutterasti Hänen asiaansa palvelemaan. Heistä ovat menneiden aikojen pyhät kirjat puhuneet. Heitä on uskollisten johtaja2 ylenpalttisesti ylistänyt näin sanoen: ”Heidän osakseen tuleva onnellisuus on korkeampaa kuin onni, josta me nyt nautimme.” Hän on totisesti lausunut totuuden, ja siitä Me nyt todistamme. Heidän asemansa loistavuus on kuitenkin yhä paljastamatta. Mutta varmasti jumalallisen voiman käsi on kohottava verhoa ja ilmaiseva ihmissilmille sen, mikä on maailman katseen virvoittava ja valaiseva.

Osoittakaa kiitosta Jumalalle, ikuiselle totuudelle – ylistetty olkoon Hänen kirkkautensa – siitä, että olette saaneet osanne näin suurenmoisesta suosiosta ja olette kaunistetut Hänen ylistyksensä koristein. Nähkää näiden päivien merkitys ja tarttukaa kaikkeen, mikä on tämän ilmoituksen arvoista. Hän totisesti on neuvonantaja, armelias, kaikkitietävä.

1 Tihrán.

2 Imám 'Alí Ibn Abí-Tálib, Muhammadin vävy.