Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

50: Ravistautukaatte, oi piittaamattomat…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

50: Ravistautukaatte, oi piittaamattomat…

Ravistautukaatte, oi piittaamattomat, välinpitämättömyyden unesta, jotta voisitte nähdä Hänen kirkkautensa maailmaan sivu 120 vuodattaman sädeloiston. Miten mielettömiä ovatkaan ne, jotka napisevat Hänen valonsa ennenaikaista syntymää vastaan. Oi te sisäisesti sokeat! Oli se sitten liian varhaista tai liian myöhäistä, Hänen säteilevän kirkkautensa merkit ovat nyt joka tapauksessa silmin nähtävissä. Teidän velvollisuutenne on ottaa selvää siitä, onko sellainen valo tosiaankin ilmaantunut. Ei ole teidän eikä minunkaan vallassani asettaa aikaa, jona se tulisi ilmaista. Jumalan tutkimaton viisaus on sen hetken edeltäkäsin säätänyt. Tyytykää, oi ihmiset, siihen, minkä Jumala on teille tahtonut ja ennalta määrännyt. – – Oi te, jotka minua vainoatte! Ikuisen opastuksen päiväntähti on todistajani: Jos vain olisi ollut vallassani, minä en missään tapauksessa olisi suostunut tekemään itseäni tunnetuksi ihmisten keskuudessa, sillä nimi, jota kannan, pitää arvollensa täysin sopimattomana olla yhteydessä tähän sukupolveen, jonka kieli on saastunut ja sydän valheellinen. Mutta milloin ikinä minä koin pysyä hiljaa ja vaieta, katso, oikealla puolellani seisovan Pyhän hengen ääni havahdutti minut, ja Ylhäisin henki ilmaantui kasvojeni eteen, ja Gabriel varjosi minut, ja Kirkkauden henki liikahti minussa kehottaen minua nousemaan ja rikkomaan hiljaisuuteni. Jos kuulonne on puhdas ja korvanne tarkkaavaiset, te varmasti huomaatte, että ruumiini kaikki jäsenet, ei vaan olemukseni kaikki atomit, julistavat ja todistavat tästä sanomasta: ”Jumala, jonka rinnalla ei ole muuta jumalaa, ja Hän, jonka kauneus nyt on ilmiselvä, sivu 121 on Hänen kirkkautensa kuvajainen kaikille taivaassa ja maan päällä oleville.”