Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista

47: Oi juutalaiset! Jos tarkoituksenne on…

Lähdetiedostona käytetty: Poimintoja Bahá'u'lláhin kirjoituksista, 1987

Nimien kirjoitusasu on muutettu vastaamaan Kitáb-i-Íqánia (2010) ja joitakin kirjoitusvirheitä on korjattu.

Sisällys

47: Oi juutalaiset! Jos tarkoituksenne on…

Oi juutalaiset! Jos tarkoituksenne on taas kerran ristiinnaulita Jeesus, Jumalan henki, niin Minut surmatkaa, sillä Minun henkilössäni Hänet on nyt uudemman kerran teille ilmaistu. Kohdelkaa Minua, miten haluatte, sillä pyhästi olen Minä luvannut uhrata henkeni Jumalan polulla. Ketään Minä en pelkää, vaikka maan ja taivaan voimat sivu 118 Minua vastaan liittoutuisivat. Evankeliumin seuraajat! Jos te yhä tahdotte lyödä Muhammadin, Jumalan apostolin, vangitkaa Minut ja riistäkää Minun henkeni, sillä Minä olen Hän ja Minun olemukseni on Hänen olemuksensa. Tehkää Minulle, mitä mielitte, sillä sydämeni syvin kaipuu on päästä rakastetuimpani läheisyyteen Hänen kirkkautensa valtakuntaan. Tällainen on jumalallinen säädös, jos sen vain tunnette. Muhammadin seuraajat! Jos teidän tahtonne on nuolillanne lävistää Hänen rintansa, joka on aiheuttanut kirjansa Bayánin teille lähettämisen, käykää Minuun käsiksi ja Minua vainotkaa, sillä Minä olen Hänen rakkaimpansa, Hänen oman olemuksensa ilmaisu, vaikkei Minun nimeni olekaan Hänen nimensä. Minä olen tullut kirkkauden pilvien varjossa, ja voittamattomalla yliherruudella on Jumala Minut varustanut. Hän on totisesti totuus ja kaiken näkymättömän tuntija. Minä totisesti odotan saavani teiltä saman kohtelun kuin sai Hän, joka tuli Minun edelläni. Tästä totisesti todistaa kaikki, jos vain olette niitä, jotka kuulevat. Oi Bayánin kansa! Jos te olette päättäneet vuodattaa Hänen verensä, jonka tulemista Báb julisti, jonka saapumista Muhammad ennusti ja jonka ilmaisemisesta Jeesus Kristus itse ilmoitti, katsokaa, Minä seison valmiina ja aseetonna edessänne. Tehkää Minulle, mitä vain mielitte.